Matilda Södergran


 

Matilda Södergran, född 1987 i Korsnäs och nu bosatt i Malmö, Sverige. Debuterade 2008 och har sedan dess gett ut ytterligare tre diktverk, det senaste, Lotusfötter, utkom 2014. Hon medverkade 2013 i den engelska antologin Six Finnish Poets (New Voices from Europe and Beyond) som publicerades av Arc Publications. Vid sidan av sitt författarskap är hon verksam som översättare och litteraturkritiker.

_______

Poesin. En debattbok – med Ralf Andtbacka, Tatjana Brandt, Agneta Enckell, Peter Mickwitz & Henrika Ringbom, Ellips 2014

På annat förlag:

Lotusfötter (diktsvit), 2014
Maror (ett sätt åt dig) (dikter), 2012
Deliranten (dikter), 2009
Hon drar ådrorna ur (dikter), 2008

_______

Schildts & Söderströms

[…]