Metha Skog


 

Metha Skog 2015Fotograf: Thomas Bengs.

Metha Skog är född 1954 i Vasa. Hon har studerat vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors, School of Fashion Design i Boston, och vid Svenska Konstskolan i Nykarleby med skulptur som huvudämne. Skog har utgett sex diktsamlingar och medverkat i antologier. Hon är bosatt i Vasa och redaktör och formgivare på Ellips förlag, som hon startade tillsammans med Ralf Andtbacka 2010. Våren 2015 utkommer Från vilken höjd faller mörkret.

_______

Från vilken höjd faller mörkret (dikter), Ellips 2015
Sov fortare (dikter), Ellips 2013

På annat förlag:

Till träden för bjudna (dikter), 2007
Se inte så barfota på oss (dikter), 2003
En kvart, en kvint, ett sekel (dikter), 2001
Ett slag av tolv (dikter), 1998
Har två mötts här och gått (dikter), 1996

Medverkan i antologierna Sitta på tak (2000) samt Och skogen blir en orgel (red. Bror Rönnholm) 2003

_______

Sagt om författarskapet

Under sitt författarskap har Metha Skog utvecklat sitt uttryck mot en allt större allusionstäthet, ett all mer raffinerat sätt att väva in det konkreta och det abstrakta. Dikterna har ett omutligt intellektuellt plan, men det poetiskt och tankemässigt disciplinerade hindrar den inte från att innefatta lekfullhet och humor. Disciplinen och lekfullheten sätter också spår i den grafiska utformningen av dikterna som alltid är utförd med största omsorg. (ur presentation på Lysmasken)

Sagt om Sov fortare

Dikterna i Sov fortare utgår ofta från iakttagelser av vardagliga situationer och miljöbilder. Religionens förhållande till andra, mindre högtflygande aspekter av livet är ett annat tema. De får liv av poetens genomträngande och analytiska blick, och av språkfantasins överraskningar. Skogs syntax är ofta kompakt samtidigt som allitterationer och andra ljudliga effekter driver läsningen framåt. I spänningen mellan att läsa vidare och stanna kvar och reda ut uppstår dikt som förmedlar det poeten ser till läsaren. Dessutom bär bilderna på en vrång, marionettartad humor. (Michel Ekman, Nya Argus)

Skogs dikter genomsyras av sinne för den konkreta detaljen, för lekens omedelbart avbildande funktion. Från de konkreta tingen förflyttas man automatiskt till de förnimmande sinnena, de som känner och ser. (Barbro Enckell-Grimm, Lysmasken)

I sin sjätte bok tecknar Metha Skog ett ljust landskap som står inför en mörk framtid – en erforderlig reflektion. Hon skriver vackert och vasst […]. (K.A. Andreas Holmström, Ny Tid)

Metha Skogs dikter är en svidande kritik av en globaliserad värld där naturresurser fördelas ojämlikt, av ett samhällsklimat som bara ser till dem som hörs och syns mest, och av en tid där storebror och andra okända krafter följer varje steg du tar, varje klick du gör. (Marit Lindqvist, Kulturtimmen)

_______

Knäpparen (Lysmasken)

[…]