Nils Erik Forsgård


Foto: Privat

Nils Erik Forsgård är docent i idéhistoria vid Helsingfors universitet och har varit gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin. Sedan 2008 är han chef för tankesmedjan Magma. Han har gett ut ett tiotal idéhistoriska och essäistiska verk, senast Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa 2014–2015 (2015) och, som redaktör, antologin Demokratins öde (2017).

_______

Dödsmasker (essä), Ellips, 2020

På annat förlag

Dagarnas skum, Atlantis/Schildts & Söderströms, 2015
Ingens herre, ingens träl, Timbro, 2014
Hemingway. En betraktelse, Atlantis/Söderströms, 2011
Hannahs gåta. Texter 1989-2009, A Sycamore Tree Production/www.opusliberum.fi, 2009
Maktbalans och stormaktskrig 1722-1814, Svenskt militärhistoriskt bibliotek/Schildts förlag, 2008
September 1808, Atlantis/Söderströms, 2008/2009
Heartlands. Anteckningar från en resa genom USA, Atlantis/Söderströms, 2007
10115, Berlin – Nedslag i en europeisk huvudstad, Bokförlaget Atlantis/Söderströms, 2005
Alias Finkelstein. Studier i antisemitisk retorik, Schildts, 2002
I det femte inseglets tecken, Helsingfors universitet, 1998

_______

Pressröster

  • Om Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa

Det här är en bok som är skriven med respekt för läsaren. Dagarnas skum lyser upp i vintermörkret. (Dag Sandahl, Östra Småland)

Forsgård … tänker väldigt klart och fritt (Marcus Jansson, Österbottens Tidning)

  • Om Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige

Jag kan inte tänka mig en bättre introduktion till Chydenius gärning än Forsgårds bok. (Dick Harrison)

  • Om Hemingway. En betraktelse

Den är sensationellt bra, håller hög internationell klass … (Jan Eklund, Dagens Nyheter)

… väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt lärorikt, förutom att det är kul och ren underhållning. (John Chrispinson, SVT)

_______

Wikipedia

[…]