Johanna Boholm


 

johanna-9-1Fotograf: Matilda Saarinen

Johanna Boholm, född 1976, är uppvuxen i Kronoby och bosatt i Jomala på Åland. Hennes väg till skrivandet har bland annat gått via författarutbildningen Litterärt skapande vid Åbo Akademi. Hennes debutbok nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2014.

_______

Bygdebok (prosaberättelse), Ellips 2013

_______

Sagt om Bygdebok

Det finns debutanter som stiger fram med texter som känns förbluffande färdiga, som om orden bara väntat på sin befrielse. […]  Bygdebok är inte så lätt att kategorisera i allmänna termer. Sidorna är få, knappt 80, men Boholms prosa är så förtätad att man efter läsningen tycker sig ha genomlevt ett helt liv. En roman i egentlig mening är det inte fråga om, snarast en prosalyrisk berättelse som på ett ytterst skickligt sätt låter yttre och inre landskap korrespondera. Den bygd som apostroferas har sin geografiska bestämning, men blir samtidigt en spegling av rörelser under medvetandets yta. (Gustaf Widén, presentation, Nordiska rådets litteraturpris 2014)

Som debut betraktad är boken imponerande med sin egensinniga och sammanhållna motivkrets. Det är en vacker bok som med sin lyriska kortprosa slänger läsaren mellan vitt skilda tillstånd utan att för den skull sakna mål. Målet tycks vara just denna dubbelhet. Och trots Bygdeboks många dubbelexponeringar etablerar Boholm så här tidigt i författarskapet en trygg ton som håller läsaren i ett fast grepp. (Matilda Södergran, Lysmasken)

Bygdebok är lyrisk prosa som berör. Mödrarna. Mostrarna. Systern. Regnet. Jorden. Tallbarren. Och granskogen. Och det gamla golvuret som böjar slå. Det var helt enkelt mycket länge sedan jag läste en lika stark debut som Bygdebok. (Boel Schenlaer, Tidningen Kulturen)

På sjuttiosju sidor lyckas Boholm skapa en övertygande helhet och skriver dessutom fram denna på ett skimrande vackert och detaljrikt språk som verkligen tilltalar mig. Ett tips är att läsa Bygdebok långsamt, då räcker den dessutom längre. (Elin Rosén, Ny Tid)

Johanna Boholms ydmyge, men sikre debut er ikke litterær metervare. (Birte Weiss, Weekendavisen)

_______

Nordiska rådets litteraturpris 2014
Wikipedia
Bibliotek.ax

[…]