Om Föreningen E


Ellips förlag används som marknadsföringsnamn av Föreningen E r.f., vars målsättning är att främja utgivningen av litterära verk av hög kvalitet.

Föreningens styrelse har följande sammansättning (2018-19): Anna-Lena Palomäki (ordförande), Ralf Andtbacka (vice ordförande), Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka (sekreterare), Johan Westergård (kassör), Catharina Gripenberg och Ulla Sweins-Haustein.

Föreningsmöte

[…]