Om Föreningen E


Ellips förlag används som marknadsföringsnamn av Föreningen E r.f., vars målsättning är att främja utgivningen av litterära verk av hög kvalitet.

Föreningens styrelse (2021) har följande sammansättning: Ralf Andtbacka (ordförande), Ulla Sweins-Haustein (vice ordförande), Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka (sekreterare), Ulrika Nielsen (kassör), Kim-Erik Berts, Catharina Gripenberg och Rickard Eklund.

Föreningsmöte[…]