Om Föreningen E


Ellips förlag används som marknadsföringsnamn av Föreningen E r.f., vars målsättning är att främja utgivningen av litterära verk av hög kvalitet.

Föreningens styrelse har följande sammansättning (2019): Ralf Andtbacka (ordförande), Ulla Sweins-Haustein (vice ordförande), Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka (sekreterare), Johan Westergård (kassör), Kim-Erik Berts och Catharina Gripenberg.

Föreningsmöte

[…]