2015–2018


Metha Skog: Från vilken höjd faller mörkret (2015)

Henrik Jansson: Där jag står i det strömmande (2015)

Ulrika Nielsen: Undergången (2015)

Kennet Klemets: Medan jag skrivs (2015)

My Lindelöf: Färdas (in och ut ur bilden) (2017)

Thomas Brunell: Li Berlin (2017)

Metha Skog: Gång (2017)

Poeter om poeter (2017)

Emma Ahlgren: Isotopia (2018)

Oscar Rossi:  Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång (2018)

Peter Mickwitz: Leksikon. Sett att läsa (2018)

 

[…]

 

Alternativt omslag till Undergången