Kennet Klemets: Medan jag skrivs (2015)


s.frampärm Kennets1

Kennet Klemets har sedan debuten 1997 tillhört de mest uppmärksammade poeterna i sin generation. Hans dikter står ofta i en sammansatt dialog med samtiden men uppvisar också egensinne och drabbande intensitet. Medan jag skrivs är en urvalsvolym som överblickar författarskapet utanför diktsamlingarna. Här finns dikter som ingått i tidskrifter, tidningar och antologier tillsammans med tidigare opublicerat material och ett par alternativa versioner. Urvalet kompletterar bilden av Klemets poesi men kan också läsas som en självständig helhet.

Mitt huvud är en lykta
med tunna, hårda väggar

nån jag saknar
minnesbild av, en skugga
som lösgjort sig ur skuggorna

ställde ner ett brinnande ljus
i öppningen på huvudets ovansida

väntade tills ljuset brann
med stadig låga, lade handen
över öppningen, förslöt den

och avlägsnade sig, baklänges
mycket försiktigt

Lyrik | ISBN 978-952-7081-06-8 | häftad | 100 s. | cirkapris 20 €/200 SEK 15 € | 9.10.2015

Distribution i Sverige: Pequod Press, Malmö, info@pequod.se

Kennet Klemets nominerades till priset som 2015 års västsvenska författare för Medan jag skrivs.

_______

Författarpresentation

[…]