My Lindelöf: Färdas (in och ut ur bilden) (2017)


I en lystrande textvärld reser vi genom orter, vokaler, över arkets vidd, mellan ankomster och avfärder och namn som Abchazien och Imeretien. Avstånd och närhet skrivs in i samma punkt i en tid som samtidigt skiftar och står stilla.

”Du föreställer dig världen/ först som en hålighet/ sedan som ett tak om natten,/ en mörk blåst, lysande punkter/ i vars närhet allt förbränns, nej/ där varken närhet eller avstånd/ är något begripligt.”

My Lindelöf är född 1962 i Helsingfors där hon även är bosatt. Färdas (in och ut ur bilden) är hennes fjärde diktsamling. Skogen i mitt hus (2012) nominerades till Rundradions lyrikpris ”Den dansande björnen”.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-07-5 | häftad | 50 s. | cirkapris 17,00 € (18,70 €, inkl. moms 10 %) | utkommer 11.5.2017

Författarpresentation