Nya titlar

V Å R E N  2 0 2 4

Metha Skog: Ombord på obebodda vatten

Grafisk form: Metha Skog

I Metha Skogs tionde bok rör sig diktjaget i minnet, nuet, språket och formulerar väsentliga frågor som leder vidare mot en öppen horisont. Vatten är ett återkommande element, kusten blir en länk mellan det kända och det okända, tidens olika skikt, närvaro och bortavaro.

Välja element i föränderlighet
Springfötter bort  Simma hem
Hålla andan djupt  Långt ute
Bottna fumligt bland gälar och fjäll
färgsinnens känsliga språk
Spegelytans molnljusa himmel

Havet hinner sluka mera tid än vår
Föra oanvänd tillbaka
Skrämmer ovisst  Som väntan
Skymmer sikt  Som förenar
Jagar sina vågor fräsande mot länder
Strandade att stiga över
Stryka ytskum och sand av vadben

Kan inte få tyst på det men
tala tydligare än ödesmättad sjögång
Förtöja sitt språk vid kusten
Memorera grynnor åt rädslan att hantera
ombord på obebodda vatten
Dölja tillbakalängtan med att dyka världsvant

Metha Skog är född 1954 i Vasa. Hon har studerat vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors, School of Fashion Design i Boston, och vid Svenska Konstskolan i Nykarleby med skulptur som huvudämne. Medgrundare av och tidigare redaktör och formgivare på Ellips förlag.

Lyrik | ISBN  978-952-7081-38-9 | danskt band | 54 s. | 19,80 € | 25.4.2024

Författarpresentation

[…] 

H Ö S T E N  2 0 2 3

Mikaela Nyman: För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled

Grafisk form: Emma Strömberg

I en laddad och vindlande diktsvit dokumenterar Mikaela Nyman en turbulent period där växande globala utmaningar har djupgående lokala effekter och långt borta är närmare än någonsin. Samtidigt fortsätter människorna att rista in sina bomärken i tillvaron och tolka tidens tecken, leva sina vardagsliv, oroa sig för sina nära och kära men också för det sedda som inte kan göras osett, det som skymtar vid horisonten.

Kan du förnimma krabbornas nyp, sandrevlarnas förräderi?
Sediment är ett förskönande ord för bottenslam

varje rörelse räknas
Låt bli att fråga vad som händer härnäst
vad som kommer nu

det har aldrig varit upp till dig!
För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled

Mikaela Nyman är född 1966 på Åland och bor i Nya Zeeland. Gav 1995 ut verket Tankar, en biografi om Hildegard Mangelus. Har publicerat skönlitterära alster på engelska i tidskrifter och antologier. Romanen Sado utkom 2020 på Victoria University Press. Hennes långvariga samarbete med skribenter i Stillahavsregionen resulterade 2021 i antologin Sista, Stanap Strong! A Vanuatu Women’s Anthology. Diktdebuten När vändkrets läggs mot vändkrets (Ellips, 2019) nominerades till Nordiska Rådets litteraturpris 2020.  

Lyrik | ISBN  978-952-7081-35-8 | danskt band | 63 s. | 23,10 € | 24.8.2023

[…]

Höstens titlar i skriftserien lilla e anknyter till ämnet för ett seminarium som anordnas i Vasa i oktober: Vad är litterär kvalitet? Plats: Platform, Kyrkoesplanaden 20; tid: lördagen den 7 oktober, kl. 13-16. Arrangörer: Föreningen E r.f. (Ellips förlag) och Bokens Hus i Vasa r.f. 

Ulrika Nielsen: Vad är litteratur och vad ska man ha den till? [lilla e, nr 8]

Grafisk form: Fredrik Bäck

Vi tenderar att tala om litteratur som om det var något enhetligt, när det i själva verket rör sig om olika fenomen, som uppstår ur olika drivkrafter och med olika syften. Vad har det för konsekvenser för den seriöst syftande litteraturen? Ulrika Nielsen diskuterar skillnaden mellan litteratur som konstform och den alltmer dominerande mainstreamlitteraturen. Vad är litteratur? Hur hänger litteraturens försvinnande ur det allmänna medvetandet ihop med stora samhällsförändringar, teknologi, ekonomism och en förändrad syn på vad det innebär att vara människa?

Det problematiska är […] att mainstreamismen blivit så invasiv att den är på god väg att tränga undan och kväva litteraturen själv, på samma sätt som populismen med sin förföriska retorik och sina förenklingar tränger undan seriösa samtal om komplexa frågor. Ordet litteratur har helt enkelt missbrukats, eftersom det kan betyda så mycket.

Fotograf: Judith Nielsen

ULRIKA NIELSEN är född 1974 i Nykarleby och bosatt i Stockholm. Hon är verksam som författare och förläggare på Ellips förlag, och har gett ut nio böcker i olika genrer, senast den lyriska essän Tingen (Schildts & Söderströms 2022).

Essä | ISBN 978-952-7081-36-5 | ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 32 s. | 10,90 € | 28.9.2023

[…]

”Farväl kvalitet. Farväl konst.” Om litterärt värde [lilla e, nr 9]

Grafisk form: Fredrik Bäck

Litterärt värde är något som ofta reduceras antingen till subjektivt tyckande eller till ett slags kvasiobjektivitet. Fredrik Hertzberg argumenterar för att litterärt värde är något tredje – en personlig respons, men inte privat eller godtycklig, utan en respons som både berättar något om vem vi är och som samtidigt kan bli föremål för diskussion och berättigad kritik. Essän behandlar problemen med givna värdekriterier och akademiska värdeteorier, och utmynnar i egna reflektioner över litterärt värde.

Litteratur kan motarbeta standardiserade språk- och tankeformer, fetischerade substantiv, manipulativa politiska slogans, akademisk jargong, tänkandets strömlinjeformning, färdigtuggade uttryck, tvärsäkra svar, livlös abstraktion. Litteraturen kan vara en zon för tankeverksamhet som inte följer några givna regler, som följer egna regler.

 

Fotograf: Matilda Hertzberg

FREDRIK HERTZBERG är född 1966. Han är docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, och verksam som kritiker och författare till bland annat ”Mitt språk är ej i orden.” Gunnar Björlings liv och verk (2018).

Essä | ISBN 978-952-7081-37-2| ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 40 s. | 10,90 € | 28.9.2023

[…] 

 

V Å R E N  2 0 2 3

Rickard Eklund: tundra

Grafisk form: Emma Strömberg

Dikterna i tundra handlar om periferi och utanförskap men också om inlevelse och meningssökande. Tundran blir ett stämningslandskap för resonanser av minnen och erfarenheter. 

in i tundra!
väntrum väntrum, vägen ut
in i tundra! tydliga
froströtters fötter
kröker från skrymsle till
kroppar i flätade skrindor,
madrassfimpar, röksignaler, köksfläktar
hudskorv, torvnävar brutna och vintervridna
över tundramark, -år och tusenord oförklarade
eller överlevda

Fotograf: Frank A. Unger

Rickard Eklund, född 1982, är poet, singer-songwriter och teater- och filmkompositör. Han är uppvuxen i Närpes och för tillfället bosatt i Vörå. I 2016 års Solveig von Schoultz-tävling tilldelades Eklund första pris för sina dikter. Samlingen tundra är hans bokdebut.

Lyrik | ISBN  978-952-7081-32-7 | danskt band | 75 s. | 21,00 € | 27.4.2023

Författarpresentation

[…]

I vår utkommer två nya volymer i Ellips skriftserie lilla e:

Robin Valtiala: Glada och hemska lekar – tre avantgardepoeter från Tenerife [lilla e, nr 6]

Grafisk form: Fredrik Bäck

Robin Valtiala presenterar tre nyskapande kanariska 1900-talspoeter: Domingo López Torres (1910–1937), José Antonio Rojas (1906–1930) och Julio Antonio de la Rosa (1905–1930). Samtliga tillhörde en grupp som kallade sig Pajaritas de papel (Papperssvalor) och dog i unga år. Valtialas introduktion åtföljs av ett urval dikter i svensk översättning.

är du redan en plan i den höga himlen,
en immig ruta, ett förtätat moln,
sovande ärkeänglars jord och himmel;
eller en verklighet i den rörliga sanden
av svettiga och sömniga vågor?
var det en öppen röst som försvann in i muren
eller ett tillslutet rop, en djup brunn?
vi stod ännu stadigt kvar på marken.
molnet som trädde upp våra ögon,
en vidsträckt, spetsig, horisontell lycka,
giljotinerade ett hav av täta pannor.
den hårda bädden försvann in i vingen
i din mjuka sida. gjorda av bomull,
rök och sömn skymtade långt i fjärran,
enormt avlägsna, lovande lyckoämnen.

Domingo López Torres
Fotograf: Emilia Siltavuori

ROBIN VALTIALA (f. 1967) har sju böcker bakom sig. Glada och hemska lekar är hans första bok med översättningar, från det spanska språket som ligger honom varmt om hjärtat.

Essä/lyrik | ISBN 978-952-7081-33-4 | ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 44 s. | 9,90 € | 18.5.2023

[…]

Lina Hagelbäck: Obekanta årstider [lilla e, nr 7]

Grafisk form: Fredrik Bäck

Obekanta årstider är en diktsvit om meteorologi och årstider. Humor och allvar blandas på ett omisskännligt linahagelbäckskt sätt i texter som är lika träffsäkra som mångtydiga.

1
en och annan regnskur
västerifrån
i morgon soligt
och det blir åter vanligt
med sårbarhet och förvirring

2
vi är fortsatt inne
i en ostadig väderperiod
nervspänningar
mellan eld och storm
mellan epik och dramer

3
kraftiga vindbyar
risk för begränsad
framkomlighet
då grenar eller hela träd
kan falla ned
musslor på flera kilo

Fotograf: Cato Lein

LINA HAGELBÄCK, författare, född 1971, bosatt i Stockholm. Har gett ut åtta poetiska verk, senast Poetskötsel (Lejd, 2023).

Lyrik | ISBN 978-952-7081-34-1 | ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 28 s. | 9,90 € | 18.5.2023

[…]

H Ö S T E N  2 0 2 2

Christoffer Steffansson: Loop

Grafisk form: Emma Strömberg

Carl, Diana och Samuel är vänner sedan högstadietiden då de knöts samman av filmen Twilight och rockbandet Paramore. En sensommarkväll i slutet av studietiden strålar de samman i barndomsstaden Borgå för att gå sin vanliga runda, umgås, prata och lyssna på musik. Kvällen utvecklar sig till ett vittförgrenande samtal om uppväxt och vuxenblivande, tid och nostalgi, konst, musik och litteratur, medan de tankar som får näring hos var och en utmynnar i ett slags miniessäer inom romanens ramar. Texten är lika djuplodande och fascinerande när den analyserar rökningens funktion eller karaktären hos olika frukostflingor som när den behandlar samtiden, populärkultur eller litteraturteoretiska spörsmål. Loop är en generationsroman, ur ett egensinnigt perspektiv, men framför allt en bok som gestaltar vänskapens betydelse för att nå grundläggande insikter.

De steg upp och började gå. En lättsam glädje spred sig bland dem. Det var känslan av att vara tillsammans igen, av att hitta tillbaka till sina givna roller. Diana och Samuel upplevde en slags intellektuell frihet i varandras sällskap, de sporrade varandra att konstant förskjuta gränsen för vad de kunde tänka, att pressa horisonterna för eleganta resonemang. Deras tankar tog sats från varandra tills de vällde fram, tills det var oklart vem som tänkte vad – det tänktes, helt enkelt. Av någon anledning kunde de ändå inte ha sådana diskussioner bara de två tillsammans. De behövde Carl, utan honom vågade de inte pressa varandra lika långt. Han var både gnistan som såg till att diskussionen fick fart och den trogne och förlåtande åhöraren. Carl behövde människor som tog hans ofta konstiga infall på allvar, Samuel och Diana behövde en publik och ett skyddsnät för sina alltmer skelande och högtravande dialoger.

Fotograf: Amanda Grönroos

Christoffer Steffansson (född 1993) debuterar med en essäroman om vänskap och uppväxt, familjerelationer och Borgå, indierock och hiphop, nostalgins framtid och frukostflingornas betydelse. Och allt möjligt annat.

Essäroman | ISBN  978-952-7081-28-0 | danskt band | 223 s. | 27,00 € | 29.9.2022

Författarpresentation

[…]

Peter Mickwitz: Skuggorna, alla skuggor

Grafisk form: Fredrik Bäck

En gåtfull oljemålning av Rubens, ett konstverk som också reproducerats som välkänd gravyr, bildar utgångspunkt för Peter Mickwitz Skuggorna, alla skuggor. En essä, essäer, en samling texter som anknyter till bildkonst, historia och existentiella perspektiv. Mickwitz levandegör 1600-talets landskapsmåleri och gravyrkonst och begrundar samtidigt tidens rörelse och hur denna gör det omöjligt att slutgiltigt fixera förståelsen och betydelsen.

Bild: Miia Toivio 2022 och Pieter Molyn c. 1622.

Essä | ISBN  978-952-7081-29-7 | danskt band | 140 s. | 23,50 € | 4.11.2022

Författarpresentation

[…]

Mikaela Nyman: Helen Heaths elektriska vänner [lilla e, nr 4]

Helen Heath (bild: HH)

En essä om den nyzeeländska poeten Helen Heath med fokus på den uppmärksammade samlingen Are Friends Electric (2018) som i poetisk form reflekterar kring hur ny teknologi förändrar vår uppfattning om det mänskliga och vad detta kan ha för konsekvenser. Ett urval av Heaths dikter återges både på originalspråk och i svensk tolkning.

Alla fåglar har sin givna plats i gryningskörens musikaliska register
så att de kan höra varandra. De maximerar sin
sånginsats genom varierande vokaliseringsmönster,
olika frekvenser, avvikande timing. Fåglar
som sjunger nästan på samma frekvens, som tūi och korimako,
alternerar ofta, den ena fågeln avvaktar tills den andra har
sjungit färdigt innan den tar vid. Tūins sång sträcker över hela
frekvensspektret, kräver mer akustiskt utrymme,
så den är oftast först med att ta ton i gryningen. När
gryningskören mister fågelläten på grund av utrotning utökar
andra fåglar sina register, fyller tomrummet. Hypotesen är
att en fågel och dess avkomma kan undvika rovdjur genom imitation.
Kommer mänskliga läten att fylla de tomrum vi skapar i registret,
där fåglar sjunger motorsågen som röjer luckor
i skogen?

(Ur ”Antropocen”, översättning Mikaela Nyman)

Mikaela Nyman (bild: Ebony Lamb)

Essä | ISBN 978-952-7081-30-3| ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 32 s. | 9,90 € | 10.11.2022

Författarpresentation

[…]

Lan Xu: Jag är [lilla e, nr 5]

Jag är är en diktsvit skriven på två språk: svenska och kinesiska. ”Vem är du?” Hur besvara en fråga av det slaget? De viktigaste frågorna går kanske bara att hantera i skönlitterär form.

Jag är ett långsamt tåg mot Peking
ogiltig biljett och obestämd ankomst
en främmande far på perrongen
ginkgolöven jagar efter en liten flicka
fjärilsknuten i hennes hår ramlar i en vattenpöl

Lan Xu, född i Chengdu, bosatt i Stockholm, poet, skribent, översättare och konstnärlig ledare.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-31-0 | ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 32 s. | 9,90 € | 10.11.2022

Författarpresentation

[…]

V Å R E N  2 0 2 2

Gurli Lindén: Port

Grafisk form: Ika Österblad

Port är en lyriksamling om livsperspektiv, förlust och överlevnad. I förtätade dikter som växlar mellan konkretion och abstraktion skildras upplösningen av en nära relation, vilket samtidigt blir en klarsynt reflektion kring tillvarons villkor. ”Plocka ihop / det du förlorat / mät tomrummet / slå ut de imaginära väggarna: / utanför ditt fönster / faller en enda vit fjäder / genom lufthavet / följ den.”

Bild: Alexandra Harald

Lyrik | ISBN 978-952-7081-25-9 | danskt band | 80 s. | 22,00 € | 21.4.2022

Författarpresentation

[…]

Heidi von Wright: Solkatt på vit vägg [lilla e, nr 2]

Grafisk form: Fredrik Bäck

Solkatt på vit vägg är en fragmentessä, en poetik, en samling diktfragment, eller kanske en mängd pusselbitar i ett oändligt pussel.

Problem börjar inifrån: I texter. I kroppar. I hus. // Orden är formler i skymningen. Tankar i gryningen omformar orden. // En rörelse uppåt. Stigande. Solen och jag. Det började och det var. Det är och det fortsätter. Solkatt på vit vägg. En fläck i taket. Mer än så vet jag inte. Det var sommar. En övergiven äppelträdgård. Det är mycket jag inte vet. Jag arbetade på ett museum inhyst i en gammal skola. Övergivna lexikon, djurplanscher, kartor och en brevkurs i teckning.

Bild: författaren

Kortprosa | ISBN 978-952-7081-26-6| ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 28 s. | 9,90 € | 25.5.2022

Författarpresentation

[…]

Håkan Lindgren: Ett ljud [lilla e, nr 3]

Grafisk form: Fredrik Bäck

Rädslan var så total att jag inte fattade vad som hade träffat mig. De första ögonblicken förstod jag inte ens att det var rädsla. Jag hade gått och lagt mig sent som vanligt, utan att ha brytt mig om att bli riktigt full, och väcktes av en skräck som var starkare än allt jag hade räknat med att uppleva som vuxen. Det var ingen mardröm, det var ett borrhuvud av ren skräck som hade tagit sig in i min lägenhet.

Bild: Liisa Sooväli

Novell | ISBN 978-952-7081-27-3 | ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 36 s. | 9,90 € | 25.5.2022

Författarpresentation

[…]

H Ö S T E N   2 0 2 1

Matilda Södergran: Nell

Grafisk form: Fredrik Bäck

I kortromanen Nell gestaltas en förvandling, ett blivande. Huvudpersonen ger sig hän åt vilan, åt ensamheten och njutningen, rör sig sakta genom en gryende riktningslös hunger. En värld, sinnlig och nära, skrivs fram med en sällsam språklig nerv, känsligt och hänförande.

De tidiga morgnarnas vindpustar, tallarna, björkspirorna, de rödmyllade husen, lupindikena. Hon tar sig fram genom det så enkelt att det nästan känns skamfyllt. Självständigheten är förlåtande; den är allt som omsluter promenaderna. Nell finner sig i att vara själv eftersom hon har ordnat det så, kallat på ensamheten som man kallar på ett djur som rört sig för långt ifrån sin ägare.

Prosa | ISBN 978-952-7081-23-5 | danskt band | 120 s. | 21,80 € | 16.9.2021

Författarpresentation

[…]

My Lindelöf: Land (fragment)

 

Grafisk form: Fredrik Bäck

I My Lindelöfs diktsamling Land (fragment) omförhandlas människans roll och relation till naturen i vid bemärkelse. Diktjaget rör sig rolöst och uppmärksamt genom ett landskap, tätt intill djur, växter, berg och mineraler, låter sig transformeras medan poetik blir etik.

Vattnet stiger (landet krymper),
vi flyttar oss allt högre upp.
Djuren blir allt tydligare.
Vi tiger om det som upptar oss alltmer, vi gör
våra mätningar, drar våra slutsatser, sluter
oss, ”ett långt hällande regn; vi lyfter
beskrivningen”. Nu väntar vi bara.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-24-2 | danskt band | 54 s. |19,00 € | 14.10.2021

Författarpresentation

[…]

V Å R E N   2 0 2 1

Sven-Erik Klinkmann: Dylans lögndetektor en essä om tiden

Grafisk form: Fredrik Bäck

Tiden hos Dylan är […] en bundsförvant och en skipare av rättvisa, någonting man därför måste förhålla sig till med största allvar. Tiden hos Dylan blir i min läsning helt enkelt en lögndetektor. Den avslöjar allt om oss, våra svagheter etiskt sett, men också det hoppfulla, det möjliga, hela vår möjlighetshorisont.

I Dylans lögndetektor: en essä om tiden skriver Sven-Erik Klinkmann om det mångfacetterade tidsbegreppet hos Bob Dylan, med betoning på hans senare produktion, från och med skivan Time Out of Mind (1997). Boken utkommer på Dylans 80-årsdag den 24 maj 2021.

Essä | ISBN 978-952-7081-22-8| danskt band, trådbunden inlaga | 320 s. | 26,80 € | 24.5.2021

Författarpresentation

[…]

Metha Skog: Avståndet från näbb till borterst hörbara läte

Grafisk form: författaren

Metha Skogs nionde diktsamling utmärks av lyhördhet för de röster och register som löper risk att dränkas i samtidens brus. Observationerna, som ofta är naturnära och avklarnade men inte saknar udd, förmedlas med precision och poetisk spänst.

Stundvis bara se stilla öron
Förbi näsvingar som vidgas

Lämna doftspår
På några språk

Rista någons namn
Högst uppe i en tall

Dela med andras ögon
Och den som fäller den

Stanna längre fram
Av en ren tillgivenhet

Initiera innebörd
Livnära avstånd

Inte vara ensam om
Att vara ensam

Ångra bara rätt slags fel
Göra om såsom om görs

Se vilken väg man skulle ha tagit
Och lägga sin bredvid som bredd

Lyrik | ISBN 978-952-7081-21-1| häftad | 68 s. | 19,80 € | 25.4.2021

Författarpresentation

[…]

H Ö S T E N   2 0 2 0

Nils Erik Forsgård: Dödsmasker

Grafisk form: Emma Strömberg

I Dödsmasker utforskar Nils Erik Forsgård frågor om liv och död och närhet och förlust. Han gör det ur olika perspektiv: idéhistoriska, kulturhistoriska och självbiografiska. Med nyfikenhet och detaljrikedom skildrar han gamla och nya pandemier, mordfall och självmord, svåra sjukdomar och olyckor. Han reflekterar också kring konstnärer, filosofer och författare som Tizian och van Gogh, Friedrich Nietzsche och George Orwell. Anslaget i boken är personligt, ofta också humoristiskt, men tematiken är högst allmänmänsklig. För Forsgård aktualiserar döden inte minst frågor om det levande livet och hur vi ska förhålla oss till den tid som vi fortfarande har kvar.

Essä | ISBN 978-952-7081-19-8 | danskt band | 340 s. | pris 28,60 € | utkommer 19.11.2020

Författarpresentation

[…]

Här/Nu: 10 + 1 essäer om samtiden

Grafisk form: Emma Strömberg

Vilka är utmaningarna och komplikationerna när vi försöker förstå vår egen tid? Elva författare från Finland, Sverige respektive England skriver om samtiden ur skiftande infallsvinklar: personliga, analytiska och konstnärliga.

Redaktörer: Ralf Andtbacka och Ulrika Nielsen

Medverkande: Sara Abdollahi, Steve Dearden, Torbjörn Elensky, Henrik Jansson, Mio Lindman, Adrian Perera, Marcus Prest, Cia Rinne, Matilda Södergran, Hannele Mikaela Taivassalo, Miia Toivio

Bilden av att leva på fel sida av historien är djupt problematisk. Vad innebär det att vara on the right side of history, vill man ens vara där? (Mio Lindman)

På dagarna är jag lugn. Känslan av att katastrofen redan pågår skänker en slags stilla tröst; jag kan inte längre kontrollera vare sig mitt liv eller min förmodade död. Jag försöker hålla mina vanliga rutiner. Äta, sova, inte dö. Jag ska skriva en text om samtiden men vet inte hur jag ska börja. (Sara Abdolahi)

Men vad jag inte vet är om strömmen, flödet som river med mig, nej, inte river med mig, utan dränker mig, har gjort problemet värre. Eller om det bara känns värre med dessa nya kanaler – eller om det helt enkelt beror på att jag är äldre och förstår att jag har mindre kvar av allt och därför känner ångest över detta ödslande – eller om det alltid funnits samma ström av, av, av, av saker som får en att tappa fokus på det man borde ägna sin tid åt: det vill säga det som ligger framför en, det som får en att känna sig som en människa som lever där den står, någon som inte slösar bort sin tid. (Marcus Prest)

Samtidens centrum är överallt och var vi än är, vad vi än gör, börjar vi alltid i mitten, vi kommer
inte undan den utan befinner oss där, fastnar där, som myror i en myrlejongrop, förtvivlat fast i mitten av allt, och mer och mer ju mer vi stretar för att komma upp ur gropen Nu. (Torbjörn Elensky)

Jag undrar om samtiden faktiskt är här och nu. Är inte samtiden lika mycket det som varit och det som möjligen skall komma? Alla dessa texter jag citerar är samtidigt en rörelse tillbaka i tid, medan jag samtidigt skriver mig framåt, mot någonting annat som för oss är obekant, framtiden. Att skriva är både att minnas och att skapa det som inte ännu finns. (Hannele Mikaela Taivassalo)

Vill man förstå samtiden är det oundvikligt att förhålla sig till dåtiden, som Goethe säger – den som inte förmår studera 3 000 år av historia är dömd att förbli okunnig och aningslös och leva från dag till dag. Kanske borde man ta människans förstörelseförmåga och ingrepp i jordens historia i beaktande och utvidga perspektivet från det antropocentriska till att även omfatta den geologiska historien. (Cia Rinne)

Ett av de bästa svaren på frågan [om varför man ska läsa] har jag inte ens fått av en författare. Faktiskt inte av nån inblandad i litteraturbranschen. Det var en sjukskötare som sa ”Jag vet inte exakt vad jag får ut av att läsa böcker, men jag vet att jag inte hade varit den jag är utan dem”. Till saken hör att jag i stunden höll på att försöka övertyga henne om att böcker var poänglösa. Sånt händer. (Adrian Perera)

Varenda gång jag laddar upp en bild på Instagram eller gör en uppdatering på Facebook borde jag fundera på vilka värden jag stödjer, vilken sorts diskurs jag deltar i, vilken identitetsperformance jag ägnar mig åt. Det är bara så förbannat besvärligt att hela tiden vara medveten och kritisk, därför dras man med i samma mönster som alla andra.  (Miia Toivio)

För mig är skammen ofta en metod i skrivandet. När någonting känns för pinsamt för att skriva vet jag att det är angeläget. Skammens fysiska belägenhet kan ibland till och med bli en ledsagare i skrivandet. Följ känslan, gå djupare in, tills … tills den blir olidlig, tills den blir text. Det är så jag vet att anspråket är äkta. Men när jag skriver detta drabbar skammen mig så häftigt att jag vill avbryta. Jag började skriva essän för att undersöka den känslan, varför det känns så omöjligt att prata om, skriva om de här frågorna, fast de är en så självklar del av mitt liv. (Matilda Södergran)

So new or old, the Now is here, this moment, teetering on the edge of a great leap forwards, or baking the old hierarchies, vested interests and inequalities into the post-Covid settlement. (Steve Dearden)

… och jag tänker att skrivandet kanske är just det att på samma gång ifrågasätta samtiden, äga den och göra den till råmaterial. (Henrik Jansson)

Essä | ISBN 978-952-7081-20-4 | danskt band | 240 s. | 25,30 € | utkommer 4.12.2020

Presentationer

[…]

V Å R E N   2 0 2 0

I början av april utkommer Johanna Boholm med två böcker, en långdikt och en prosaberättelse. Det finns beröringspunkter mellan verken men de kan också läsas självständigt.

 

Johanna Boholm: Papp

Grafisk form: Emma Strömberg

Jag hade väntat på detta ögonblick, födelsen, när jag äntligen skulle få andas friskt och börja reda mig själv.

En pojke föds. Han vet redan allt, vecklas ut till en reslig karl i fotändan av sängen där han kom till världen för en stund sedan, skakar av sig det slemvåta som omgett honom under den långa tiden inuti Mamm. I dörren vänder han sig om, ”jag far nu”. Han tar sig till staden, börjar arbeta på bank. Efter en evighet eller bara ett ögonblick, när han sett ynglingarna, kojbarnen, tanterna, bankdirektören, allt knapert och eländigt och ledsamt och all längtan som vibrerar mellan människorna, återvänder han till byn. Stugan där han föddes är övergiven, ett ruckel, det är länge sedan. Vid plogen möter han Papp. Han är ung och stark och kan se pojkens hela liv, alla dagar och dagarnas skiftningar.

Boholms språk är alltigenom organiskt, skälvande och egensinnigt. Tiden är inte linjär utan cyklisk, känslomässig, och brunnen hon öser ur svindlande djup.

Prosa | ISBN 978-952-7081-17-4 | häftad | 68 s. | cirkapris 18,70 € | utkommer 3.4.2020

[…]

Johanna Boholm: Inna

Grafisk form: Emma Strömberg

Inna är en mytisk långdikt, där tid och generationer flyter genom ett enda medvetande. Det som skildras är på många sätt hemskt, allt bara fortsätter, oundvikligt, från släktled till släktled. Ljuset och hoppet finns i det betvingande språket, i den konstnärliga visionen, i att se och bära vittnesbörd, och i förbindelsen mellan de utsatta, Inna och Evelin.

Jag drar Innas anda / rör Innas hjärta märg och fattning / rör såren Hans skurit i henne / med en rostig vind kniv / sakta blåser jag på Innas sår / inifrån / blåser på dem vävnad / spröd och skär

Poesi | ISBN 978-952-7081-18-1 | häftad | 88 s. | cirkapris 18,70 € | utkommer 3.4.2020

Författarpresentation

[…]

H Ö S T E N   2 0 1 9

Pia Ahlbäck: Kabel

Grafisk form: Emma Strömberg

Dikterna i Pia Ahlbäcks samling Kabel rör sig, i förtätade bildsekvenser, från upplevelser av vanmakt och utsatthet i socialt klaustrofobiska sammanhang till djupdykningar i tiden, minnet och språket, en resa och risktagning som också handlar om nödvändigt motstånd.

Jag vill vara privat
i allt,
som ett skadat djur som söker sig tillbaka
till sin håla.
Grävling
i en underjordisk armé,
med målet tystnad.

Så att vi skall kunna skilja barns gråt
från hundars skall.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-15-0 | häftad | 64 s. | cirkapris 19 € | utkommer 6.9.2019

Författarpresentation

[…]

Martin Glaz Serup: Läsplatser

Grafisk form: Emma Strömberg

Läsplatser är en samling kortessäer som förenar reseberättelse, poetik och självporträtt i utforskandet av läsandets relation till plats och minne. Texten existerar aldrig i isolering. Den hör ihop med platsen där man läste den och den man var när man gjorde det. Läsningen sätter sig i kroppen och förbinder den i minnet med platsen. Originaltitel: Læsesteder (2018). Översättning från danskan: Stewe Claeson.

Essä | ISBN 978-952-7081-16-7 | häftad | 133 s. | cirkapris 22,90 € | utkommer 25.10.2019

Författarpresentation

[…]

V Å R E N   2 0 1 9

Mikaela Nyman: När vändkrets läggs mot vändkrets

Grafisk form: Emma Strömberg

I Mikaela Nymans lyriska debut levandegörs minnet av en alltför tidigt förlorad syster. Dikterna bottnar i sorg men kretsar också kring impulsen att resa bort och längtan att återvända, om vårt behov att ingå i sammanhang och samtidigt söka nya. Den poetiska reflexionen sveper över hav, öar och kontinenter, skapar beröringspunkter mellan vitt skilda platser, etablerar dubbla tillhörigheter.

I mina drömmar reser vi kors
och tvärs genom ett gränslöst
avfolkat Europa        två sidor
av samma möbiusband

du vänder dig
                         jag vänder mig

vår dubbelhelix
spanar mot horisonten

Lyrik | ISBN 978-952-7081-14-3 | häftad | 112 s. | cirkapris 22 € | utkommer 26.4.2019

Författarpresentation

[…]

 

H Ö S T E N   2 0 1 8

Peter Mickwitz: Leksikon. Sett att läsa

Grafisk form: Emma Strömberg

Leksikon. Sett att läsa är en ordlista på drygt 500 felskrivna och missförstådda ord, till exempel snabbla, vågmästartroll och septämbar. Listan åtföljs av en essä som bland annat handlar om dyslexi, läsandets neurologi och hur nonsens kunde vara ett bevis på guds existens. Essän besvarar också frågan om varför ljudböcker inte är litteratur.

En central del av min poetik är att inte kunna skriva. För mig är att kunna skriva den gräns som viktig litteratur – och språket i den viktiga litteraturen – bör lyckas ta sig över, hitta till bortom. Jag brukar säga att om jag kunde skriva så skulle jag genast sluta skriva. För mig är det som anses vara fel viktigare och intressantare är det som tros vara rätt.

Essä | ISBN 978-952-7081-13-6 | häftad | 100 s. | cirkapris 20,90 € | utkommer 24.10.2018

Författarpresentation

[…]

 

V Å R E N   2 0 1 8

Emma Ahlgren: Isotopia

Grafisk form: Emma Strömberg

I en språklig reaktor av nukleära relationer och reaktioner bryter Emma Ahlgrens diktsamling  Isotopia fram. Ur raderna slår gnistor av verbal intensitet och integritet, i en klyvning av familjestrukturens beståndsdelar, i en textvärld som undersöker vad det vill säga att tillhöra, knyta an och ta avsked.

Av svettiga ådror löses jag upp pumpar hälften
av mig själv runt i kroppen med min stympade
hjärtmuskel. Kontaminerar
de smutsiga
proteinkoderna,
pusselbitarna
passar

TAC-CCG-AAT-CGA-TCC-AAG

Vilka är mina koder vilka är dina?

Emma Ahlgren, född 1986. Bosatt i Jakobstad med man, tre barn och en stor svart hund. Har
studerat vid Nordiska Konstskolan i Karleby och utbildar sig just nu till bildkonstnär vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Tilldelades första pris i Arvid Mörne-tävlingen 2012 för sina dikter. Isotopia är hennes debut.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-11-2 | häftad | 53 s. | cirkapris 19,80 € | utkommer 27.4.2018

Författarpresentation

[…]

 

Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång

Oscars Rossis fjärde diktbok är en nedräkning men samtidigt en uppräkning, en enveten avläsning av detaljer i rastlös rörelse. Vi är mitt i smeten, försöker orientera oss, go with the flow, ge oss hän. Men det är lättare sagt än gjort. För landskapet ser annorlunda ut varje gång, som när en öppnar mun.

Skriver: »Överfarten är hem. Det rinner hela tiden. Nästan hela skriften«

Dikt | ISBN 978-952-7081-12-9 | mjuk pärm | 80 s. | cirkapris 29,80 € | utkommer 25.5.2018

Författarpresentation

[…]

 

H Ö S T E N   2 0 1 7

Thomas Brunell: Li Berlin

Thomas Brunells åttonde diktsamling rör sig genom Berlins geografi. I spåren följer Li Berlin, reskamraten, i skiftande skepnader, i denna gestaltning av en stad, av jaget i staden och staden i jaget, i en skrift som skär genom samtid och krig, men även förgrenas ner i historiens skikt, i dammet och betongpartiklarna som svävar upp omkring jaget, i en historia och stad som alltid fortsätter, och i minnen som fortsätter att tala. En del av texterna återges också på tyska – för tolkningen står Peter Lüttge.

Gråskimmer. Fallmur. Orosord.
Apelsiner lyser i de grönsvarta träden.
*
Grauschleier. Fallmauer. Sorgenworte.
Apfelsinen leuchten in den grünschwarzen Bäumen.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-08-2 | häftad | 69 s. | cirkapris 20,90 € | utkommer 21.9.2017

Författarpresentation

[…]

Metha Skog: Gång

Om tidens gång, ur växlande men överlappande perspektiv — individens, gemenskapens och naturens — handlar dikterna i Metha Skogs nya bok. Tilltalet är allvarsamt och ställvis stramt, samtidigt som det lämnas utrymme för effektfulla bilder och överraskande vinklingar och vridningar i språket.

Stenar som lyfts av tjälen är inte meteoriter
i omvänd svanslös rörelse sakta på väg tillbaka ut i egen bana
med vårars arbetstakt kan man bli otålig
medan tid annars gärna får gå långsammare än
årstider som delas ut till alla
Där ansikten öppnas och stängs längs vägen
Några gångjärn gnisslande som signaturer

Lyrik | ISBN 978-952-7081-09-9 | häftad | 91 s. | cirkapris 20,90 € | utkommer 12.10.2017

Författarpresentation

[…]

Poeter om poeter – 12 essäer

Tolv finlandssvenska poeter sammanstrålar med en kollega i essäns form. Claes Andersson skriver om Diana Bredenberg, Ralf Andtbacka om Erik Granvik, Birgitta Boucht om Inga-Britt Wik, Thomas Brunell om Eva-Stina Byggmästar, Tomas Mikael Bäck om Agneta Enckell, Bosse Hellsten om R.R. Eklund, Carina Karlsson om Matilda Södergran, Sven-Erik Klinkmann om Tomas Mikael Bäck, Bodil Lindfors om Henrika Ringbom, Ulrika Nielsen om Catharina Gripenberg, Oscar Rossi om Ralf Andtbacka och Gungerd Wikholm om Tua Forsström.

Redaktörer är Ralf Andtbacka, Catharina Gripenberg och Metha Skog.

Essäer | ISBN 978-952-7081-10-5 | häftad | 158 s. | cirkapris 22 € | ändrat datum: utkommer 18 januari 2018

[…]

V Å R E N   2 0 1 7

 

My Lindelöf: Färdas (in och ut ur bilden)

I en lystrande textvärld reser vi genom orter, vokaler, över arkets vidd, mellan ankomster och avfärder och namn som Abchazien och Imeretien. Avstånd och närhet skrivs in i samma punkt i en tid som samtidigt skiftar och står stilla.

”Du föreställer dig världen/ först som en hålighet / sedan som ett tak om natten,/ en mörk blåst, lysande punkter / i vars närhet allt förbränns, nej / där varken närhet eller avstånd/ är något begripligt.”

My Lindelöf är född 1962 i Helsingfors där hon även är bosatt. Färdas (in och ut ur bilden) är hennes fjärde diktsamling. Skogen i mitt hus (2012) nominerades till Rundradions lyrikpris ”Den dansande björnen”.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-07-5 | häftad | 50 s. | cirkapris 18,70 € | utkommer 11.5.2017

Författarpresentation

[…]