Nya titlar

2020 fyller Ellips förlag tio år och vi firar detta genom att som vanligt ge ut fenomenalt fina böcker! 

H Ö S T E N   2 0 2 0

Nils Erik Forsgård: Dödsmasker

Grafisk form: Emma Strömberg

Någonting i mig träffades av döden.

Under loppet av sex månader förlorade Nils Erik Forsgård tre personer som stod honom nära. Dödsmasker är ett sorgearbete. Författaren utforskar död och förlust ur olika perspektiv: idéhistoriska, kulturhistoriska, personliga och självbiografiska. Han skriver om mord och självmord, epidemier och olyckor. Han skriver om hur döden kom till berömda filosofer och författare som Hemingway, Nietzsche och Dylan Thomas, men också om personer han kände mycket väl. För Forsgård aktualiserar döden inte minst frågor om det levande livet, om närhet och avstånd, om den mörka materian inom oss och mellan oss, och om hur vi ska förhålla oss till den tid som vi fortfarande har kvar.

Essä | ISBN 978-952-7081-19-8 | danskt band | 240 s. | cirkapris 26,40 € | utkommer 10.2020

Författarpresentation

[…]

Här/Nu: 10 + 1 essäer om samtiden

Grafisk form: Emma Strömberg

Vilka är utmaningarna och komplikationerna när vi försöker förstå vår egen tid? Elva författare från Finland, Sverige respektive England skriver om samtiden ur skiftande infallsvinklar: personliga, analytiska och konstnärliga.

Medverkande: Sara Abdollahi, Steve Dearden, Torbjörn Elensky, Henrik Jansson, Mio Lindman, Adrian Perera, Marcus Prest, Cia Rinne, Matilda Södergran, Hannele Mikaela Taivassalo, Miia Toivio

Samtidens centrum är överallt och var vi än är, vad vi än gör, börjar vi alltid i mitten, vi kommer
inte undan den utan befinner oss där, fastnar där, som myror i en myrlejongrop, förtvivlat fast i mitten av allt, och mer och mer ju mer vi stretar för att komma upp ur gropen Nu. (Torbjörn Elensky)

Bilden av att leva på fel sida av historien är djupt problematisk. Vad innebär det att vara
on the right side of history, vill man ens vara där? (Mio Lindman)

Miksi haluan performoida keskiluokkaista elämäntapaa, joka on normittava ja vahingollinen
meille kaikille? Joka kerta, kun postaan kuvan instagramiin tai julkaisen facebook-päivityksen,
minun pitäisi miettia mitä arvoja edistän, millaiseen diskurssiin osallistun, millaista
identiteettiä performoin. Miten voisin ilmaista ”itseäni” ja ”esittää” elämääni jotenkin toisin? (Miia Toivio)

… och jag tänker att skrivandet kanske är just det att på samma gång ifrågasätta samtiden, äga den och göra den till råmaterial. (Henrik Jansson)

Redaktörer: Ralf Andtbacka och Ulrika Nielsen

Essä | ISBN 978-952-7081-20-4 | danskt band | 150 s. | cirkapris 24,20 € | utkommer 10.2020

[…]

V Å R E N   2 0 2 0

I början av april utkommer Johanna Boholm med två böcker, en långdikt och en prosaberättelse. Det finns beröringspunkter mellan verken men de kan också läsas självständigt.

 

Johanna Boholm: Papp

Grafisk form: Emma Strömberg

Jag hade väntat på detta ögonblick, födelsen, när jag äntligen skulle få andas friskt och börja reda mig själv.

En pojke föds. Han vet redan allt, vecklas ut till en reslig karl i fotändan av sängen där han kom till världen för en stund sedan, skakar av sig det slemvåta som omgett honom under den långa tiden inuti Mamm. I dörren vänder han sig om, ”jag far nu”. Han tar sig till staden, börjar arbeta på bank. Efter en evighet eller bara ett ögonblick, när han sett ynglingarna, kojbarnen, tanterna, bankdirektören, allt knapert och eländigt och ledsamt och all längtan som vibrerar mellan människorna, återvänder han till byn. Stugan där han föddes är övergiven, ett ruckel, det är länge sedan. Vid plogen möter han Papp. Han är ung och stark och kan se pojkens hela liv, alla dagar och dagarnas skiftningar.

Boholms språk är alltigenom organiskt, skälvande och egensinnigt. Tiden är inte linjär utan cyklisk, känslomässig, och brunnen hon öser ur svindlande djup.

Prosa | ISBN 978-952-7081-17-4 | häftad | 68 s. | cirkapris 18,70 € | utkommer 3.4.2020

[…]

Johanna Boholm: Inna

Grafisk form: Emma Strömberg

Inna är en mytisk långdikt, där tid och generationer flyter genom ett enda medvetande. Det som skildras är på många sätt hemskt, allt bara fortsätter, oundvikligt, från släktled till släktled. Ljuset och hoppet finns i det betvingande språket, i den konstnärliga visionen, i att se och bära vittnesbörd, och i förbindelsen mellan de utsatta, Inna och Evelin.

Jag drar Innas anda / rör Innas hjärta märg och fattning / rör såren Hans skurit i henne / med en rostig vind kniv / sakta blåser jag på Innas sår / inifrån / blåser på dem vävnad / spröd och skär

Prosa | ISBN 978-952-7081-18-1 | häftad | 88 s. | cirkapris 18,70 € | utkommer 3.4.2020

Författarpresentation

[…]

H Ö S T E N   2 0 1 9

Pia Ahlbäck: Kabel

Grafisk form: Emma Strömberg

Dikterna i Pia Ahlbäcks samling Kabel rör sig, i förtätade bildsekvenser, från upplevelser av vanmakt och utsatthet i socialt klaustrofobiska sammanhang till djupdykningar i tiden, minnet och språket, en resa och risktagning som också handlar om nödvändigt motstånd.

Jag vill vara privat
i allt,
som ett skadat djur som söker sig tillbaka
till sin håla.
Grävling
i en underjordisk armé,
med målet tystnad.

Så att vi skall kunna skilja barns gråt
från hundars skall.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-15-0 | häftad | 64 s. | cirkapris 19 € | utkommer 6.9.2019

Författarpresentation

[…]

Martin Glaz Serup: Läsplatser

Grafisk form: Emma Strömberg

Läsplatser är en samling kortessäer som förenar reseberättelse, poetik och självporträtt i utforskandet av läsandets relation till plats och minne. Texten existerar aldrig i isolering. Den hör ihop med platsen där man läste den och den man var när man gjorde det. Läsningen sätter sig i kroppen och förbinder den i minnet med platsen. Originaltitel: Læsesteder (2018). Översättning från danskan: Stewe Claeson.

Essä | ISBN 978-952-7081-16-7 | häftad | 133 s. | cirkapris 22,90 € | utkommer 25.10.2019

Författarpresentation

[…]

V Å R E N   2 0 1 9

Mikaela Nyman: När vändkrets läggs mot vändkrets

Grafisk form: Emma Strömberg

I Mikaela Nymans lyriska debut levandegörs minnet av en alltför tidigt förlorad syster. Dikterna bottnar i sorg men kretsar också kring impulsen att resa bort och längtan att återvända, om vårt behov att ingå i sammanhang och samtidigt söka nya. Den poetiska reflexionen sveper över hav, öar och kontinenter, skapar beröringspunkter mellan vitt skilda platser, etablerar dubbla tillhörigheter.

I mina drömmar reser vi kors
och tvärs genom ett gränslöst
avfolkat Europa        två sidor
av samma möbiusband

du vänder dig
                         jag vänder mig

vår dubbelhelix
spanar mot horisonten

Lyrik | ISBN 978-952-7081-14-3 | häftad | 112 s. | cirkapris 22 € | utkommer 26.4.2019

Författarpresentation

[…]

 

H Ö S T E N   2 0 1 8

Peter Mickwitz: Leksikon. Sett att läsa

Grafisk form: Emma Strömberg

Leksikon. Sett att läsa är en ordlista på drygt 500 felskrivna och missförstådda ord, till exempel snabbla, vågmästartroll och septämbar. Listan åtföljs av en essä som bland annat handlar om dyslexi, läsandets neurologi och hur nonsens kunde vara ett bevis på guds existens. Essän besvarar också frågan om varför ljudböcker inte är litteratur.

En central del av min poetik är att inte kunna skriva. För mig är att kunna skriva den gräns som viktig litteratur – och språket i den viktiga litteraturen – bör lyckas ta sig över, hitta till bortom. Jag brukar säga att om jag kunde skriva så skulle jag genast sluta skriva. För mig är det som anses vara fel viktigare och intressantare är det som tros vara rätt.

Essä | ISBN 978-952-7081-13-6 | häftad | 100 s. | cirkapris 20,90 € | utkommer 24.10.2018

Författarpresentation

[…]

 

V Å R E N   2 0 1 8

Emma Ahlgren: Isotopia

Grafisk form: Emma Strömberg

I en språklig reaktor av nukleära relationer och reaktioner bryter Emma Ahlgrens diktsamling  Isotopia fram. Ur raderna slår gnistor av verbal intensitet och integritet, i en klyvning av familjestrukturens beståndsdelar, i en textvärld som undersöker vad det vill säga att tillhöra, knyta an och ta avsked.

Av svettiga ådror löses jag upp pumpar hälften
av mig själv runt i kroppen med min stympade
hjärtmuskel. Kontaminerar
de smutsiga
proteinkoderna,
pusselbitarna
passar

TAC-CCG-AAT-CGA-TCC-AAG

Vilka är mina koder vilka är dina?

Emma Ahlgren, född 1986. Bosatt i Jakobstad med man, tre barn och en stor svart hund. Har
studerat vid Nordiska Konstskolan i Karleby och utbildar sig just nu till bildkonstnär vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Tilldelades första pris i Arvid Mörne-tävlingen 2012 för sina dikter. Isotopia är hennes debut.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-11-2 | häftad | 53 s. | cirkapris 19,80 € | utkommer 27.4.2018

Författarpresentation

[…]

 

Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång

Oscars Rossis fjärde diktbok är en nedräkning men samtidigt en uppräkning, en enveten avläsning av detaljer i rastlös rörelse. Vi är mitt i smeten, försöker orientera oss, go with the flow, ge oss hän. Men det är lättare sagt än gjort. För landskapet ser annorlunda ut varje gång, som när en öppnar mun.

Skriver: »Överfarten är hem. Det rinner hela tiden. Nästan hela skriften«

Dikt | ISBN 978-952-7081-12-9 | mjuk pärm | 80 s. | cirkapris 29,80 € | utkommer 25.5.2018

Författarpresentation

[…]

 

H Ö S T E N   2 0 1 7

Thomas Brunell: Li Berlin

Thomas Brunells åttonde diktsamling rör sig genom Berlins geografi. I spåren följer Li Berlin, reskamraten, i skiftande skepnader, i denna gestaltning av en stad, av jaget i staden och staden i jaget, i en skrift som skär genom samtid och krig, men även förgrenas ner i historiens skikt, i dammet och betongpartiklarna som svävar upp omkring jaget, i en historia och stad som alltid fortsätter, och i minnen som fortsätter att tala. En del av texterna återges också på tyska – för tolkningen står Peter Lüttge.

Gråskimmer. Fallmur. Orosord.
Apelsiner lyser i de grönsvarta träden.
*
Grauschleier. Fallmauer. Sorgenworte.
Apfelsinen leuchten in den grünschwarzen Bäumen.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-08-2 | häftad | 69 s. | cirkapris 20,90 € | utkommer 21.9.2017

Författarpresentation

[…]

Metha Skog: Gång

Om tidens gång, ur växlande men överlappande perspektiv — individens, gemenskapens och naturens — handlar dikterna i Metha Skogs nya bok. Tilltalet är allvarsamt och ställvis stramt, samtidigt som det lämnas utrymme för effektfulla bilder och överraskande vinklingar och vridningar i språket.

Stenar som lyfts av tjälen är inte meteoriter
i omvänd svanslös rörelse sakta på väg tillbaka ut i egen bana
med vårars arbetstakt kan man bli otålig
medan tid annars gärna får gå långsammare än
årstider som delas ut till alla
Där ansikten öppnas och stängs längs vägen
Några gångjärn gnisslande som signaturer

Lyrik | ISBN 978-952-7081-09-9 | häftad | 91 s. | cirkapris 20,90 € | utkommer 12.10.2017

Författarpresentation

[…]

Poeter om poeter – 12 essäer

Tolv finlandssvenska poeter sammanstrålar med en kollega i essäns form. Claes Andersson skriver om Diana Bredenberg, Ralf Andtbacka om Erik Granvik, Birgitta Boucht om Inga-Britt Wik, Thomas Brunell om Eva-Stina Byggmästar, Tomas Mikael Bäck om Agneta Enckell, Bosse Hellsten om R.R. Eklund, Carina Karlsson om Matilda Södergran, Sven-Erik Klinkmann om Tomas Mikael Bäck, Bodil Lindfors om Henrika Ringbom, Ulrika Nielsen om Catharina Gripenberg, Oscar Rossi om Ralf Andtbacka och Gungerd Wikholm om Tua Forsström.

Redaktörer är Ralf Andtbacka, Catharina Gripenberg och Metha Skog.

Essäer | ISBN 978-952-7081-10-5 | häftad | 158 s. | cirkapris 22 € | ändrat datum: utkommer 18 januari 2018

[…]

V Å R E N   2 0 1 7

 

My Lindelöf: Färdas (in och ut ur bilden)

I en lystrande textvärld reser vi genom orter, vokaler, över arkets vidd, mellan ankomster och avfärder och namn som Abchazien och Imeretien. Avstånd och närhet skrivs in i samma punkt i en tid som samtidigt skiftar och står stilla.

”Du föreställer dig världen/ först som en hålighet / sedan som ett tak om natten,/ en mörk blåst, lysande punkter / i vars närhet allt förbränns, nej / där varken närhet eller avstånd/ är något begripligt.”

My Lindelöf är född 1962 i Helsingfors där hon även är bosatt. Färdas (in och ut ur bilden) är hennes fjärde diktsamling. Skogen i mitt hus (2012) nominerades till Rundradions lyrikpris ”Den dansande björnen”.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-07-5 | häftad | 50 s. | cirkapris 18,70 € | utkommer 11.5.2017

Författarpresentation

[…]