Mikaela Nyman nominerad till Nordiska rådets litteraturpris!

Det våras på Ellips!

I Metha Skogs tionde bok, Ombord på okända vatten, rör sig diktjaget i minnet, nuet, språket och formulerar väsentliga frågor som leder vidare mot en öppen horisont (utkommer i april). Det blir också två titlar i vår skriftserie lilla e. Maria Tapaninens diktberättelse Fågelrum är en gåtfull, mångbottnad och gäckande skildring av en frigörelseprocess, som försiggår någonstans mellan terapi, dröm, saga och mystik (lilla e 10). Jonas Ellerström har sammanställt och översatt ett urval ur Ambrose Bierces (1842-1914?) satiriska magnum opus Djävulens ordbok (lilla e 11). Båda häftena utkommer i maj och firas med en Ellips-afton/releasefest på Söderbokhandeln i Stockholm. Mer information följer snart!

logo2015

 Facebook.logo    Tweitter.logo   

Beställningar | tilaukset | orders: