Ellipshösten är här!

Mikaela Nyman, För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled (lyrik, 24 augusti); Ulrika Nielsen, Vad är litteratur och vad ska man ha den till? (essä, lilla e 8, 28 september); Fredrik Hertzberg, ”Farväl kvalitet. Farväl konst.” Om litterärt värde (essä, lilla e 9, 28 september). Höstens häften anknyter till temat för det seminarium vi är med och anordnar i Vasa lördagen den 7 oktober, en del av en litteraturhelg med flera program. Och vi deltar förstås som vanligt i Helsingfors bokmässa 26-29 oktober.

 

logo2015

 Facebook.logo    Tweitter.logo   

Beställningar | tilaukset | orders: