Aktuellt

22.2.2024

Mikaela Nyman nominerad till Nordiska rådets litteraturpris!

Mikaela Nyman är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris med diktsamlingen För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled. Ur motiveringen: ”Titeln alluderar på fenomenet med havsströmmar som hotar att dra en simmare ner i djupet om man inte rör sig sidlänges i stället för att simma mot vågorna. Ur den här bilden skapas dikter som likt ett universellt flöde av intryck fyller sidorna. Den grafiska utformningen gör att texterna pulserar på ett egenartat sätt. Tre punkter blir paustecken, orden får sina alternativa betydelser via snedstreck. Det är fråga om anteckningar, som böljar mellan djupt existentiella frågeställningar och vardagliga episoder. Ena stunden skriver Nyman små dagboksartade notiser för att i nästa ögonblick behandla mänsklighetens ödesfrågor. Blicken riktas mot rymden, ”universums knarrande brus”, där signaler från en förlist rymdkapsel fångas upp, inte så olikt stämningarna i Nobelpristagaren Harry Martinsons ödesvision Aniara.” https://www.norden.org/sv/nominee/mikaela-nyman

[…]

10.2.2024

Här deltar Ellips!

[…]

5.2.2024

Mikaela Nyman får stort pris av SLS

På Svenska litteratursällskapets årliga prisutdelning i kväll tilldelades Mikaela Nyman ett pris om 25 000 euro ur Irma Carrells testamentfond för diktsamlingen ”För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled”, utgiven på Ellips förlag 2023. Stort grattis Mikaela! Hurra! 🌹

”Hennes böljande diktsvit prövar hur just diktens särskilda, stiliserade form kan ta ett grepp om samtidens komplexa skeenden. Genom diktjagets reflektioner över en nyzeeländsk pandemivardag knyter Nyman samman nuet med det förflutna och Oceanien med Norden. I vardagliga såväl som överraskande poetiska bilder blir växtlighet och geologi samtalsparter och medvandrare.”

[…]

31.10.2023

Matilda Södergrans kortroman Nell i engelsk tolkning

Ett utdrag ur Matilda Södergrans kortroman Nell (Ellips 2021), i engelsk tolkning av Bradley Harmon, återfinns i nya numret av Swedish Book Review. I samma fylliga temanummer om finlandssvensk litteratur kan man också ta del av Darcy Hurfords översättning av ett utsnitt ur Ulrika Nielsens diktessä Tingen (The Things) och mycket mera.

[…]

26.10.2023

Mikaela Nyman nominerad till Svenska Yles litteraturpris!

Mikaela Nymans diktsamling För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled är ett av fem skönlitterära verk som är nominerade till Svenska Yles litteraturpris 2023! Nomineringarna kungjordes på bokmässan i Helsingfors den 26 oktober. Från och med i år är det en lyssnarjury som tillsammans med den litteraturintresserade allmänheten utser den bok som de anser vara mest förtjänst av Svenska Yles litteraturpris. Den 11 januari 2024 kl. 18 avslöjas vem som tilldelas Svenska Yles litteraturpris. Prisceremonin hålls på Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors och strömmas live på Arenan.

[…]

25.10.2023

Ellips är med på Helsingfors bokmässa 26–29.10.2023!

Du hittar oss i monter 6t47

 • Torsdag 26.10 17:00–20:00 Laterna Magica (Fredsgatan 7, Helsingfors)

Mässmingel med program i samarbete med Tidskriften Kontradiktion. Medverkande bland andra Fredrik Hertzberg, Ulrika Nielsen, Vera Anttila och Özgü Gündeşlioğlu. Välkommen!

 • Fredag 27.10 16:30–17:00 Blåbärslandet

Är boken död, och med det dess makt?

Som fysisk form har boken haft enorm betydelse för mänskligheten; för demokrati, jämställdhet och rättvisa. Därför har de också bränts på bål. Idag läser allt fler digitalt, men ändå vill även influencers ge ut böcker. Ylva Perera samtalar med förläggaren Ralf Andtbacka, litteraturprofessorn Kristina Malmio och författaren Axel Åhman.

Medverkande: Ralf Andtbacka, Kristina Malmio och Axel Åhman: samtalsledare: Ylva Perera

(Schildts & Söderströms/Ellips förlag)

 • Lördag 28.10 13:00–13:30 Fiskehamnen

Vad är litterär kvalitet?

Vi talar om litteratur som om det var något enhetligt, när det i själva verket rör sig om olika fenomen, som uppstår ur olika drivkrafter och med olika syften. Med utgångspunkt i Fredrik Hertzbergs och Ulrika Nielsens essäer i Ellips skriftserie lilla e diskuteras om själva litteraturen håller på att försvinna ur det allmänna medvetandet, till förmån för böcker som helt enkelt säljer? Med vilka konsekvenser? Vad är litteratur? Hur har föreställningen om litterär kvalitet förändrats historiskt?

Medverkande: Fredrik Hertzberg, Ulrika Nielsen och Peter Mickwitz; samtalsledare: Hannele Mikaela Taivassalo

(Ellips förlag/Förlaget M)

 • Lördag 28.10 14:00–14:30 Blåbärslandet

Misslyckad i en uggla och Glada och hemska lekar

Hur fungerar dikten som navigationsinstrument ur litterärt, kulturellt och personligt perspektiv? Peter Mickwitz och Robin Valtiala, båda poeter och översättare, är aktuella med litterära verk som belyser den poetiska texten som krishantering, existentiell dokumentation och språklig möjlighet.

Medverkande: Robin Valtiala och Peter Mickwitz; moderator: Pieter Claes

(Ellips förlag/Förlaget M)

 • Lördag 28.10 17:30–18:50 Blåbärslandet

Vitamin för själen – 80 minuter poesihögläsning        

Bland annat ur Rickard Eklund: tundra  och Mikaela Nyman: För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled

Konferencier: Pieter Claes

(Schildts & Söderströms/Förlaget M/Ellips)

 • Söndag 29.10 10:30–11:00 Blåbärslandet

tundra och 21:an

Rickard Eklund bokdebuterar med en samling dikter om utsatthet, marginalexistenser och människans behov av värdighet och förståelse. Henrik Janssons nittonde bok utspelas till stora delar i baren 21:an där skiftande livsöden sammanstrålar och glädjen föds ur vardagens små spänningsmoment snarare än ur stora yttre framgångar. Författarna samtalar om sina verk och litteraturens sociala samvete.

Medverkande: Rickard Eklund och Henrik Jansson; intervjuare: Kaneli Kabrell

(Ellips förlag/Förlaget Scriptum)

 • Söndag 29.10 12:00–12:30 Blåbärslandet

Litteraturens behov av mångfald

Tidskrifter, småförlag, översättningar, alternativa utgivningsformer … Vad behövs för att litteraturens ekologi ska upprätthållas? Vilka problem uppstår ifall mångfalden minskar? Vilken inverkan har digitalisering, förändrade läsvanor och utvecklingen i bokbranschen? Tre redaktörer diskuterar

Medverkande: Ralf Andtbacka, Hilda Forss och Ulrika Nielsen; moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

(Ellips förlag /Tidskriften Kontradiktion/Tidskriftscentralen)

[…]

23.8.2023

Ellips hösten är här!

Mikaela Nyman, För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled (lyrik, 24 augusti); Ulrika Nielsen, Vad är litteratur och vad ska man ha den till? (essä, lilla e 8, 28 september); Fredrik Hertzberg, ”Farväl kvalitet. Farväl konst.” Om litterärt värde (essä, lilla e 9, 28 september). Höstens häften anknyter till temat för det seminarium vi är med och anordnar i Vasa lördagen den 7 oktober, en del av en litteraturhelg med flera program. Och vi deltar förstås som vanligt i Helsingfors bokmässa 26-29 oktober.

[…]

19.7.2023

Ellips sommarträff i Jakobstad 19.7.2023Fotograf: Thomas Bengs

Föreningen E r.f. | Kim Berts, Metha Skog, Ralf Andtbacka, Rickard Eklund, Ulrika Nielsen, Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka, Catharina Gripenberg

[…]

4.5.2023

Ellips deltar i Österbottens bokmässa 5–7 maj!

Hela programmet hittar du här.

Plats: Vasaesplanaden 18 (f.d. Akademiska bokhandeln)

[…]

26.4.2023

Musik & Poesi med Rickard Eklund & Ralf Andtbacka

28.4 (fre), 18:30, Vörå kommunbibliotek, med cellisten Emma Strömbäck
10.5 (ons), 18:30, Stadsbiblioteket i Närpes, med cellisten Emma Strömbäck
11.5 (tors), 18:00, Stadsbiblioteket i Karleby, med cellisten Ulla Lampela
16.5 (tis), 19:00, Korsholms huvudbibliotek, med cellisten Emma Strömbäck
19.7 (ons), 15:00, Stadsbiblioteket i Jakobstad, med cellisten Emma Strömbäck

[…]

23.10.2022

Ellips på Helsingfors bokmässa 27-30 oktober

 • Ellips förlag finns i monter 7c100

 P R O G R A M

Fredag 28.10

Nya medieformer i en ny värld | 14.30–15.00 | Blåbärslandet

Idag finns behov av nya plattformar för litterära och intellektuella samtal. Ellips ger ut en serie i litet format, Kontradiktion fokuserar på digital och experimentell poesi och Filmvision Finland är en ny webbtidning. Ulrika Nielsen, Jolin Slotte och Camilla Roos i ett samtal om hur världen förändras och om behovet av samtal med substans.

Ellips förlag, Filmvision Finland, Tidskriften Kontradiktion | Ulrika Nielsen, Jolin  Slotte, Camilla Roos; moderator: Martina Moliis-Mellberg

Vitamin för själen – 80 minuter högläsning | 15:00–16:30 | Blåbärslandet

Medverkande är Tomas Mikael Bäck: Inställningar, Emma Ahlgren: Hur kärlek fungerar, Ulrika Nielsen: Tingen, Victor von Hellens: Onkalo, Ralf Andtbacka: Dürers hare, Lina Bonde: om er mamma och om mig, Rosanna Fellman: Republikens president, Nina Gran: Dikter för små öron, Gurli Lindén: Port

Lördag 29.10

Loop | 12:00–12:30 | Blåbärslandet

Christoffer Stefanssons litterära debut Loop är en vindlande generationsroman med populärkulturella, litteraturteoretiska och samtidsfilosofiska förgreningar. Det är också en bok om vänskap.

Ellips förlag | Christoffer Steffansson, intervjuare: Pieter Claes

Skuggorna, alla skuggor och Dürers hare | 16:00–16:30 | Blåbärslandet

Utgångspunkten för Peter Mickwitz essäbok Skuggorna, alla skuggor är några mångtydiga konstverk med anknytning till den flamländske barockmålaren Peter Paul Rubens, medan Ralf Andtbackas diktbok Dürers hare särskilt uppmärksammar den tyske renässans-konstnären Albrecht Dürers banbrytande naturstudier. Historien, förgängligheten och samtiden är ämnen som ställs i fokus i båda böckerna.

Ellips förlag, Förlaget M | Ralf Andtbacka, Peter Mickwitz; intervjuare: Tatjana Brandt

Vad är en situation? | 17:00–17:30 | Fiskehamnen

Sven-Erik Klinkmanns Situationen – en undersökning är en essäistisk reflektion över situationsbegreppet och en fortsättning på den tidstematiska diskussionen i Dylans lögndetektor och Ropet från gårdagen (2021). I samtalet deltar också redaktören Ralf Andtbacka.

Förlaget Scriptum, Ellips förlag | Sven-Erik Klinkmann; intervjuare: Ralf Andtbacka

Söndag 30.10

Tarinallisia säkeitä / Berättande strofer | 16:00–16:30 | Töölö

Heidi von Wrights förrädiskt lätta, minimalistiska prosa svävar i gränslandet mellan essä och dikt och kan läsas som en poetik. Intervjuare Peter Mickwitz.

Heidi von Wrightin petollisen kevyttä, esseen ja runon rajamailla liukuvaa proosaa voi lukea myös runoutena. Haastattelijana Peter Mickwitz.

Nuori Voima, Ellips förlag | Heidi von Wright, intervjuare: Peter Mickwitz

[…]

22.10.2022

Bokhösten 2022 på Ellips!

     • Christoffer Steffansson: Loop (26 september)
     • Peter Mickwitz: Skuggorna, alla skuggor (4 november)
     • Mikaela Nyman: Helen Heaths elektriska vänner, lilla e 4 (10 november)
     • Lan Xu: Jag är, lilla e 5 (10 november)

[…]

16.10.2022

Ett varmt tack

till alla som deltog i vårt litterära höstprogram i Bokens Hus i Vasa lördagen den 15 oktober, medverkande, arrangörer, mecenater (Svenska kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland) och inte minst PUBLIKEN! Vi samlas åter nästa höst kring något angeläget tema.

[…]

8.10.2022

Litterärt höstprogram, 15 oktober 2022: LITTERATUREN I EN DIGITAL TID

Ellips förlag arrangerar i samarbete med Bokens Hus i Vasa r.f. ett litterärt höst-program med miniseminarium och författarframträdanden. Temat är Litteraturen i en digital tid.

Hur ser litteraturens villkor ut i en offentlighet som domineras av digitala medier? Samtidigt som den traditionella kulturbevakningen hamnar under press skapas nya kanaler och plattformar på nätet. Även om detta ger möjligheter finns också stora utmaningar – hur når man fram i de nya medierna? Finns det risk för att litteraturen marginaliseras i de digitala miljöerna? Digitaliseringen påverkar också bokmarknaden, pappersboken blir ett medium bland flera, vilket är en utmaning för förlagen och leder till nya prioriteringar. De mindre förlagen är viktiga för mångfalden men har vanligen mycket begränsade marknadsföringsresurser. Vad händer med litteraturen i denna situation? Var är vi nu och vart är vi på väg? Vad görs och vad kunde göras?

Medverkande: Ann-Helen Attianese, Björn Kohlström (Bernur), Elin Willows, Ralf Andtbacka, Tapani Ritamäki, Ulrika Nielsen, Ylva Perera.

Bidragsgivare: Svenska kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Tid och plats: lördagen den 15 oktober 2022, kl. 13-16, Bokens Hus i Vasa, Ansasgatan 3, Vasa.

[…]

12.5.2022

Skriftserien lilla e återuppstår!

nr 1 Eva-Stina Byggmästar, Min amatörbotaniska självbiografi, 2012 (slutsåld)
nr 2 Heidi von Wright, Solkatt på vit vägg, 2022 (25 maj)
nr 3 Håkan Lindgren, Ett ljud, 2022 (25 maj)

[…]

28.4.2022

”Här har vi en diktsamling som tål att, och bör, läsas många gånger”

Erik Bergqvist recenserar Gurli Lindéns Port i Hufvudstadsbladet 28.4.2022.

[…]

21.4.2022

Bernur recenserar Gurli Lindéns Port

”Man ska akta sig för att generalisera, men vad är det som gör den finlandssvenska lyriken så djärv och banbrytande – kort sagt, så bra?” Den frågan ställer Bernur i sin recension av Gurli Lindéns diktbok Port som utkommer idag. ”Lindén har genomskådat världen, och hennes dikter saknar idyllen och de blå dunsterna. Det som återstår är en klarsyn av förfärande slag. […] Dessa dikter är positiva ändå, med eller utan optimism, och innehåller inga summeringar av livsfrågorna. Gott så: i stället får vi bevittna en poet som vistas i det som är i rörelse, i det som hela tiden fortsätter.”

[…]

7.4.2022

Poesidagar i Åbo 7-10 april med livestreamat program!

Många författare med Ellipskoppling medverkar: Pia Ahlbäck, Henrik Jansson, Johanna Boholm, Emma Ahlgren, My Lindelöf, Peter Mickwitz och Metha Skog. Allt är spännande men en programpunkt vill vi speciellt lyfta fram: lördag 9.4, 15.00-15.35 | LIVE KRITIK Ylva och Adrian Perera diskuterar de lyriska prosaverken Papp av Johanna Boholm och Nell av Matilda Södergran.

[…]

8.2.2022

Sven-Erik Klinkmann prisbelönad

Vi passar på att lite försenat gratulera Sven-Erik Klinkmann som var dubbelt bokaktuell ifjol och i lördags premierades av SLS för essäverket Ropet från gårdagen – popen, rocken och sextiotalet (Scriptum).

[…]

5.2.2022

SLS-pris till Matilda Södergran

Vi gratulerar vår författare Matilda Södergran som prisbelönas av Svenska litteratursällskapet för romanen Nell! Södergrans ”språk är både dovt och sjungande, och perspektivet är på en gång slutet och öppet. Med perfekt gehör behärskar Södergran förlustens poetik som förvandlar och förvrider vardagens ting och göromål. Den vackra volymen väger trots sina få sidor tungt i läsarens hand.”

[…]

26.10.2021

Bokmässa på gång!

Välkommen till monter 7f101!

PROGRAM!

 • Lördag 30.10

14.00–14.30 Blåbärslandet

NELL

Matilda Södergran läser ur sin poetiska kortroman Nell. I den simpla tillvaro som vilan erbjuder behöver hon ingen sysselsättning. Denna tillvaro är sig själv nog. Att lägga sig ner är inte att ge upp, utan att ge efter. Intervjuare: Katarina Gäddnäs. Ellips

 • Söndag 31.10

13.00–13.30 Blåbärslandet

DYLANS LÖGNDETEKTOR OCH ROPET FRÅN GÅRDAGEN

Sven-Erik Klinkmann är aktuell med verken Dylans lögndetektor: en essä om tiden och Ropet från gårdagen – popen, rocken och sextiotalet. I ett samtal där även redaktören Ralf Andtbacka deltar avhandlas perspektiv på tid, generation och populärkultur. Intervjuare: Peik Henrichson. Ellips, Scriptum

[…]

3.6.2021

Sommarrea! Sommarrea! Sommarrea!

DÖDSMASKER HÄR/NU INNA PAPP LÄSPLATSER KABEL NÄR VÄNDKRETS LÄGGS MOT VÄNDKRETS LEKSIKON ISOTOPIA DETALJERNA LI BERLIN GÅNG POETER OM POETER FÄRDAS (IN OCH UT UR BILDEN) MEDAN JAG SKRIVS UNDERGÅNGEN MED FLERA!!!

SOMMARREA i juni på hela utgivningen 2010-2020! Besök boklund.fi!

[…]

30.4.2021

Intervju i Vasabladet med bokaktuella Metha Skog

Diktsamlingen har inneburit flera års jobb så det kan kännas bra med en liten paus. Men Skog tänker fortsätta skriva.

– I den här branschen är det inte så att man stänger kontoret vid en viss ålder. Det viktigaste är att gå framåt. I bästa fall blir man då samtidigt bättre på det man gör.

[…]

25.4.2021

Bernur recenserar Avståndet från näbb till borterst hörbara läte

Det finns […] i dikterna denna uppmärksamhet inför både det explicita och det implicita i tillvaron, själva den andning som man kan uppfatta från existensen, bara man lyssnar tillräckligt ihärdigt. […] Det är fjäderlätt skrivet, men substans finns i den lättheten som skrivs fram. Skog belyser sin språkmedvetenhet, eller liksom avslöjar den, med sådana förslagna inskott. Hon skriver om klimathotet och om det lönlösa motståndet. Lästa separata spretar dikterna åt olika håll, och innehåller så ovanliga inslag som ekvationer och ett visst svävande i ovisshet, och hon tillåter sig att vila i den oro som uppstår i dikter som bejakar det instabila, och som nöjer sig med den häpnad som uppstår innan förståelsen kickar in.” Bernur (25.4.2021)

[…]

16.4.2021

Nytt blogginlägg: Trådriktning

Nytt inlägg på Ellipsbloggen! Metha Skog, aktuell med diktboken Avståndet från näbb till borterst hörbara läte, skriver om skapandeprocesser och trådriktning. ”Gemensamt för boktryck, klädsömnad, snideri och snickeri med mera är fiberriktningens avgörande betydelse. Böcker lutar sig mot skogen, teknik. Cellulosan som ger papper, men också Viskos för behagliga kläder. En restprodukt av boken vi läser kan vara skjortan vi har på oss.”

[…]

5.3.2021

Det våras för lyriken

Foto: Thomas Bengs

Dikterna i Avståndet från näbb till borterst hörbara läte, Metha Skogs nionde bok. utmärks av lyhördhet för de röster och register som löper risk att dränkas i samtidens brus. Observationerna, som ofta är naturnära och avklarnade men inte saknar udd, förmedlas med precision och poetisk spänst. I den mest gemensamma ensamheten / trampar jag upp stigar för att se vart de går / På nakna rötter som snubblar mig ut på andra stråk.

Metha Skog är född och bosatt i Vasa. Hon har studerat vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors, School of Fashion Design i Boston, och vid Svenska Konstskolan i Nykarleby med skulptur som huvudämne. Medgrundare av och tidigare redaktör och formgivare på Ellips förlag. Avståndet från näbb till borterst hörbara läte, hennes nionde diktsamling, utkommer den 18 april 2021.

[…]

30.1.2020

Idag aktiverar vi vår blogg Lorem ipsum!

Idag invigs Ellipsbloggen Lorem ipsum, som vi kommer att bjuda in olika röster att medverka i. Först ut är Ulrika Nielsen, författare och en av våra redaktörer, som skriver om litteratur som konst och vad det är som är så lockande med att ge ut litteratur som inte säljer (i särskilt stora mängder).

 
 
[…]

Ellips på Helsingfors bokmässa 2019

*

*

Välkommen till monter 7g99!

*

Torsdag 24.10.2019

 • 12:30–13.00 (Blåbärslandet)

När vändkrets läggs mot vändkrets

I Mikaela Nymans lyriska debut levandegörs minnet av en alltför tidigt förlorad syster. Dikterna bottnar i sorg men kretsar också kring impulsen att resa bort och längtan att återvända, om vårt behov att ingå i sammanhang och samtidigt söka nya.

Mikaela Nyman & Katarina Gäddnäs (intervjuare)

Efteråt signering vid Ellips bord i 7g99.

 • 17:00–17:30 (Blåbärslandet)

Om skrivandets meningsgivande poler

Författarna Henrik Jansson och Mikaela Nyman, aktuella med varsin diktsamling, samtalar om författarskapets spänningar och motsättningar. Hur blir livet skrift och hur ger man skriften liv? Skrivande uppfattas ofta som självförverkligande och bekräftelse, men kan det också innebära motsatsen, uppoffring och förlust?

Medverkande: Henrik Jansson, Mikaela Nyman & Anna Remmets (moderator)

Lördag 26.10.2019

 • 16:30-17:00 (Boklunds/Ellips monter 7g99)

Boksamtal: Läsplatser

Medverkande: Martin Glaz Serup och Henrik Thorson

 • 17:00-17:30 (Boklunds/Ellips monter 7g99)

Boksamtal: När vändkrets läggs mot vändkrets

Medverkande: Mikaela Nyman och Henrik Thorson

 • 18:00–18:30 (Blåbärslandet)

Läsningens plats, kropp och minne

Ett samtal om den danske författaren Martin Glaz Serups Läsplatser, som i höst utkommer på svenska på Ellips förlag. Verket är en förening av litteraturkritik, poetik och reseberättelse. Texten existerar aldrig i isolering. Den hör ihop med platsen där man läste den och den man var när man gjorde det. Läsningen sätter sig i kroppen och förbinder den i minnet med platsen.

Medverkande: Martin Glaz Serup & Katarina Gäddnäs (intervjuare)

Efteråt signering vid Ellips bord i 7g99.

Söndag 27.10.2019

 • 12:00–12:30 (Blåbärslandet)

Låt oss alla vägra erosionen

Dikterna i Pia Ahlbäcks samling Kabel rör sig, i förtätade bildsekvenser, från upplevelser av vanmakt och utsatthet i socialt klaustrofobiska sammanhang till djupdykningar i tiden, minnet och språket, en resa och risktagning som också handlar om nödvändigt motstånd.

Medverkande: Pia Ahlbäck & Katarina Gäddnäs (intervjuare)

 

[…]

13.8.2019

Essäbok av Martin Glaz Serup på Ellips!

Foto: Simon Klein Knudsen

Läsplatser är en samling kortessäer som förenar reseberättelse, poetik och självporträtt i utforskandet av läsandets relation till plats och minne. Texten existerar aldrig i isolering. Den hör ihop med platsen där man läste den och den man var när man gjorde det. Läsningen sätter sig i kroppen och förbinder den i minnet med platsen. Originaltitel: Laesesteder (2018). Översättning från danskan: Stewe Claeson. (Utkommer 25.10.2019).

Martin Glaz Serup (f.1978 i Köpenhamn) är verksam som poet, essäist, barnboksförfattare, redaktör och lärare i litteraturvetenskap och kreativt skrivande. I svensk översättning av Stewe Claeson finns sedan tidigare diktsamlingarna Trafiken är overklig (2010), Marken (2012), Romerska nätter (2014). Hans senaste bok är diktsamlingen Endnu er dagen ikke spildt (2019).

[…]

06.07.2019

Litterär återkomst efter 29 år

Foto: Anna Ahlbäck

Dikterna i Pia Ahlbäcks samling Kabel rör sig, i förtätade bildsekvenser, från upplevelser av vanmakt och utsatthet i socialt klaustrofobiska sammanhang till djupdykningar i tiden, minnet och språket, en resa och risktagning som också handlar om nödvändigt motstånd. (Utkommer 6.9.2019)

Pia Ahlbäck, född 1960, är filosofie doktor i engelska språket och verksam som universitetslärare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Under namnet Pia Maria Flodin har hon tidigare gett ut novellsamlingen Om konsten att simma (1990).

[…]

06.03.2019

Nytt på Ellips i april!

Foto: Steve King

I Mikaela Nymans lyriska debut När vändkrets läggs mot vändkrets levandegörs minnet av en alltför tidigt förlorad syster. Dikterna bottnar i sorg men kretsar också kring impulsen att resa bort och längtan att återvända, om vårt behov att ingå i sammanhang och samtidigt söka nya. Den poetiska reflexionen sveper över hav, öar och kontinenter, skapar beröringspunkter mellan vitt skilda platser, etablerar dubbla tillhörigheter.

Mikaela Nyman är född 1966 på Åland och bor med sin familj i Nya Zeeland. Arbetar som frilansjournalist och författare. Avslutar en doktorsavhandling vid International Institute of Modern Letters i Wellington om maktperspektiv och kvinnors kreativa uttryckssätt med fokus på skönlitterärt skrivande, Stilla havet och Vanuatu. Utkom 1995 med Tankar, en biografi om Hildegard Mangelus. Har sedan dess mest publicerat skönlitterära alster på engelska.

[…]

 

24.10.2018

Ellips förlag på Helsingfors bokmässa 25-28.10.2018

 • Ellips förlag finns i Boklunds sammonter: 6n66

Fredag 26.10.2018

 • 13.00-13.30 (Töölö)

Runoilijat kohtaavat: Kaija Rantakari ja Peter Mickwitz lukevat ja keskustelevat teoksistaan Koko meren laajuus ja Leksikon. Yhteistyössä NVL, Ellips förlag ja Poesia.

 • 15:00-15:30 (Blåbärslandet)

Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång             

Oscars Rossis fjärde diktbok är en nedräkning men samtidigt en uppräkning, en enveten avläsning av detaljer i rastlös rörelse. Vi är mitt i smeten, försöker orientera oss, ge oss hän, men det är lättare sagt än gjort, för landskapet ser annorlunda ut varje gång.

Medverkande: Oscar Rossi & Katarina Gäddnäs (intervjuare)

Signering i Boklunds monter 15:30-16:00.


Lördag 27.10.2018

 • 13:30-14:00 (Blåbärslandet)

Skadespel, schimpagne och konstutskällning

Det hela började med att Peter Mickwitz sammanställde en lista på ord som är felstavade, förvrängda eller missuppfattade. Ur den föddes Leksikon, sett att läsa, en bok om det mest krävande man kan göra med sin hjärna, läsa, och samtidigt om dyslexi och dysgrafi och om felets och missförståndets kreativa potential.

Medverkande: Peter Mickwitz & Katarina Gäddnäs (intervjuare)

Signering i Boklunds monter 14:00-14:30.


Söndag 28.10.2018

 • 11:30-12:00 (Blåbärslandet)

Vilka är mina koder, vilka är dina?

Ur raderna i Emma Ahlgrens debutdiktsamling Isotopia slår gnistor av verbal intensitet och integritet, i en klyvning av familjestrukturens beståndsdelar, i en textvärld som undersöker vad det vill säga att tillhöra, knyta an och ta avsked.

Medverkande: Emma Ahlgren och Katarina Gäddnäs (intervjuare)

Signering i Boklunds monter 12:00-12:30.

 • 30-14.00 (Töölö)

Uusinta runoutta. Lavalla esikoisrunoilijat Tuukka Pietarinen, Emma Ahlgren ja Miia Kontro. Yhteistyössä NVL, WSOY, Ellips förlag ja Poesia.

[…]

24.10.2018

Utkommer idag!

[…]

03.10.2018

Oktober. Redigering av våren pågår.

[…]

14.09.2018

Nytt på Ellips. Peter Mickwitz. Leksikon. Sett att läsa. I oktoberber.

Layout: Emma Strömberg

[…]

29.08.2018

Ny bok av Peter Mickwitz: Leksikon. Sett att läsa. Utkommer i oktober!

Foto: Axel Mickwitz

[…]

24.07.2018

Vilhemina Öhman om Emma Algrens Isotopia i Ny Tid

Det som gör Isotopia till en verkligt bra diktsamling är att den är komprimerad, just som atomkärnorna Ahlgren skriver om. Ahlgren har skrivit fram ett starkt jag i dikterna och har skapat en tydlig dramaturgi som avslutas i en katharsis, utan att det blir konstlat eller sterilt.

[…]

28.06.2018

Anna Möller-Sibelius i Vbl om Oscar Rossis Detaljerna

[…]

19.06.2018

Fredrik Österbloim i Hbl om Oscar Rossis Detaljerna

[…]

 

07.06.2018

Erika Rönngård om Emma Algrens Isotopia i Kyrkpressen

[…]

25.05.2018

Marit Lindqvist (Yle) om Rossis Detaljerna

Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång är en triptyk där de olika delarna är vitt skilda till stil och karaktär, men binds samman av ett utforskande av minne och språk, språk och perspektiv liksom synen på och förhållandet mellan text och (sam)tid.

[…]

 

22.05.2018

Oscar Rossi; Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång. Utkommer 25 maj.

Foto: Nathaly von Salsa

[…]

22.05.2018

Jessica Poikkijoki om Isotopia i Österbottens Tidning

[…]

11.05.2018

(Very) fresh from the printers!

Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång. Utkommer den 25 maj.

 

01.05.2018

Anna Möller-Sibelius om Isotopia i Vasabladet

[…]

27.04.2018

Marit Lindqvist om Emma Ahlgrens Isotopia; ”Imponerande debut”

I Emma Ahlgren har den finlandssvenska poesin fått en ny och spännande röst med ett särpräglat grepp om det språkliga uttrycket. (Svenska Yle 27.04.2018)

[…]

21.04.2018

Ny diktbok av Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång

Omslagsfoto: Misha Pedan, layout: Emma Strömberg

Oscars Rossis fjärde diktbok är en nedräkning men samtidigt en uppräkning, en enveten avläsning av detaljer i rastlös rörelse. Vi är mitt i smeten, försöker orientera oss, go with the flow, ge oss hän. Men det är lättare sagt än gjort. För landskapet ser annorlunda ut varje gång, som när en öppnar mun (utkommer 25.5.2018).

[…]

14.04.2018

Emma Ahlgren i Nicko Smiths bloggsoffa

Vad hittar du i poesin som du inte kan hitta nån annanstans?

– Gränslöshet och kittlande lekfullhet. Ibland fattar jag ingenting av vad jag läser men själva ordkombinationerna och rytmen får något att vibrera inuti mig. Ibland är meningarna så exakt välformulerade att det känns som ett pistolskott i bröstet.

[…]

06.04.2018

Kaj Hedman om Poeter om poeter

Den största upptäckten i den stiliga, välredigerade och innehållsligt mer än spännande essäantologin Poeter om poeter förblir i min läsupplevelse en överväldigande nyupptäckt av hur väldigt rik vår finlandssvenska litteratur är i postmodern tid (Lysmasken 6.4.2018).

[…]

25.03.2018

Omslagsbild: författaren, layout: Emma Strömberg

[…]

09.03.2018

Åbo poesidagar 6-8 april 2018!

Om att debutera med poesi. Poeterna Emma Ahlgren (Ellips), Sinéad Obrey och Adrian Perera (Förlaget) i samtal med Hanna Ylöstalo, litteraturvetare. När? 6 april kl 15:00. Var? I Studion på Åbo huvudbibliotek (Slottsgatan 2).

Foto: Niklas Sandström / Jutta Fonselius / Niklas Sandström

[…]

03.03.2018

Diktdebut på Ellips i vår: Emma Ahlgren, Isotopia

Foto: Jutta Fonselius

I en språklig reaktor av nukleära relationer och reaktioner bryter Emma Ahlgrens debut Isotopia fram. Ur raderna slår gnistor av verbal intensitet och integritet, i en klyvning av familjestrukturens beståndsdelar, i en textvärld som undersöker vad det vill säga att tillhöra, knyta an och ta avsked.

Efter år av fysisk frånvaro och tillväxt
vänder pyttepartikeln åter till anläggningen.

Oskadliggjord. Befäst med strålsäker betong.
Välklippta ogräsknutar, skvaller utanför.
Innanför, tunna lager flott och ingrodd rök.
Ej sipprande.

Identisk inredning. Bekanta namn på hängare,

opolerade pokaler. På väggen kadaver och
uppstoppad fyrklöver, kantstötta kornischer
bläckstreck.

Högre träd. Nedsjunkna uthus, rävhus, fähus, hundhage; tom.

Ett muskelminne fullt av förlamning.

[…]

(28.02.1018)

Poesi som centrum och periferi

Camilla Lindberg skriver i Kyrkpressen (22.2.2018): ”Poeter om poeter är på många sätt en inspirerande läsning, som väcker intresse till förkovran i de författarskap som lyfts fram, och har man någon egen lyrisk rottråd, börjar det lätt dra i den också. ’Poesin är platsen där det fördrivna överlever’, skriver Ulrika Nielsen. Inte de fördrivna, märkväl. Poeterna lever mitt i ett centrum, som likaväl kan vara perifert. Ett mångtydighetens landskap som är osynligt och synligt.” Magnus William-Olsson uppmärksammar antologin i en krönika i Örnen och Kråkan (28.02.2018), Essäerna vittnar ”om hur poesi kan ta plats i vardagen, som läsning, som tänkande, skrivande och livsform”, skriver han.

[…]

16.02.2018

Jonas Ellerström om Poeter om poeter i Svenska Dagbladet!

”Jag blir upprymd av ett så positivt synsätt, av denna på inget sätt naiva tilltro till författares ambitionsnivå och hantverksmedvetenhet. Att läsning och samtal inte räcker hela vägen utan behöver konsolideras och förstärkas genom att intrycken formuleras i skrift är också en given sak för redaktörerna.” […] I Poeter om poeter ”syns en större vertikalkronologisk litterär medvetenhet än den nära nog exklusivt horisontella som råder här [i Sverige]. Det är inte fråga om litteraturhistoriska kunskaper utan om levande förhållanden till även andra författare än de av samma generation man träffar på uppläsningar”. Jonas Ellerström, ”Tolv valfrändskaper i den finlandssvenska poesin”, Under strecket, Svenska Dagbladet (16.02.2018).

[…]

05.02.2018

Prisregn!

My Lindelöf och Thomas Brunell premieras av Svenska litteratursällskapet för sina fjolårsböcker. Vi på Ellips jublar och gratulerar!

”Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Thomas Brunell för diktsamlingen Li Berlin som är en fängslande vandring genom Berlin och dess historia. Dikterna återger en intensiv upplevelse av världsstadens kalejdoskopiska liv samt känslor av ensamhet och melankoli. Boken är ett lyckat exempel på flerspråkighet. En del av dikterna är översatta till tyska av Peter Lüttge och löper parallellt med den svenska texten.”

”Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillföll författaren My Lindelöf för boken Färdas (in och ut ur bilden). I denna finstämda diktsamling utforskar författaren språkets uttrycksförmåga genom att ta läsaren med sig på resor till olika länder, trakter och verklighetsskikt. Mikrokosmos möter makrokosmos; landskap, iakttagelse, bild och beskrivning glider in i varandra. Med ett till synes enkelt språk skapar Lindelöf en ström av förnimmelser som öppnar läsarens sinnen.”

[…]

Pressröster om Poeter om poeter

”En oerhört fint formgiven och även i övrigt spännande bok: det är tolv relativt korta och ofta högst effektiva presentationer”. (Bernur 18.01.2018)

”Poesi – liksom all god litteratur, essäistik och text överlag – förmår utmana, rådbråka och kullkasta våra invanda tankemönster och förutfattade meningar. Visa på alternativ, sprickor, falluckor, och peka ut stigar utanför allfartsvägarna. Allt detta gör essäerna i Poeter om poeter, som därmed blir en bok jag med upptäckariver kommer att återvända till.” Marit Lindqvist, Svenska YLE (18.1.2018)

”Skillnaderna i hur uppdraget har tolkats är ett intressant resultat i sig och visar just på den särskilda relation som upprättas mellan läsaren och texten. Ingen annan kan upprepa den, bara utforma sin egen.” Anna Möller-Sibelius, Vasabladet,  (18.1.2018)

”Allt är läsvärt, buret av stort om än förstås i djup skiftande allvar”, skriver Erik Bergqvist i Hufvudstadsbladet 16.01.2018 och avslutar: ”Ännu en applåd till Ellips förlag.”

[…]

18.12.2017

Närvaro och uttryckskraft

”När man läser Gång, i lugn och ostörd takt, slås man av hur mycket koncentrerad närvaro och uttryckskraft som bra dikt kan åstadkomma.” Så skriver Bengt Berg om Metha Skogs nya diktsamling i Ny Tid 12/2017. Johanna Karlsson noterar om samma verk i Horisont 4/2017: ”Överallt finns mångtydigt fyndiga formuleringar att återkomma till och överallt nya dimensioner att upptäcka.”

[…]

18.12.2017

Diktbok med rörelse

Thomas Brunells diktsamling Li Berlin ”går snabbt att läsa, men efteråt har man kvar minnet av en mycket omfattande bok. Det är för att det finns sällsynt mycket rörelse i den, mellan orden och mellan de element dessa till hälften beskriver och till hälften låter läsaren ana” Robin Valtiala i Lysmasken, (http://www.kiiltomato.net/thomas-brunell-li-berlin/). Och David Zimmermann i Ny Tid 12/2017: ”Stämningsfulla är de ekon som framkallas på Brunells ensamma Berlingator, som får historiens damm att knastra i halsen. Och mellan det förföriska och ensamma i staden finns en angelägen spänning […].”

[…]

15.12.2017

Här kan du köpa våra böcker!

www.boklund.fi

[…]

10.12.2017

Nytt utgivningsdatum för Poeter om poeter

I bokvärlden går inte allting som på Strömsö. Här är en låda med en av våra vackraste utgåvor. Alla exemplar ska snart strimlas sönder. På grund av ett missöde på tryckeriet måste boken tryckas om. Ny utgivningsdag 18.1.2018.

[…]

23.11.2017

Thomas Brunell i LICHTUNGEN

Thomas Brunell medverkar i novembernumret av den österrikiska tidskriften LICHTUNGEN.

[…]

20.11.2017

Boklund på gång!

Snart öppnar en ny nätbokhandel för mindre förlag och egenutgivare.

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/165131

[…]

17.11.2017

Poeter om poeter. 12 essäer. Kommer i december på Ellips!

Claes Andersson skriver om Diana Bredenberg, Ralf Andtbacka om Erik Granvik, Birgitta Boucht om Inga-Britt Wik, Thomas Brunell om Eva-Stina Byggmästar, Tomas Mikael Bäck om Agneta Enckell, Bosse Hellsten om R.R. Eklund, Carina Karlsson om Matilda Södergran, Sven-Erik Klinkmann om Tomas Mikael Bäck, Bodil Lindfors om Henrika Ringbom, Ulrika Nielsen om Catharina Gripenberg, Oscar Rossi om Ralf Andtbacka och Gungerd Wikholm om Tua Forsström.

Essäer | ISBN 978-952-7081-10-5 | häftad | 158 s. | cirkapris 22 € | 15 december 2017

[…]

17.11.2017

Dikter som ett lyriskt libretto

”Allting kunde läggas i munnen på en enda solist. Den här solisten kan härbärgera jaget, viet, alla överpersonliga pronomen och därtill ett överpersonligt reflekterande. I den här berättelsen från vaggan till solnedgången/graven kan man urskilja en livsresa, i minnet eller känslan: den sker i ensamhet och gemenskap, nivåerna är sammanflätade.” Ann-Christine Snickars läser Metha Skogs diktbok Gång som ett lyriskt libretto (ÅU 15.11.2017).

[…]

17.11.2017

Svenska Pen: Uladzimir Njakljajeu återigen dömd

Den 1 november dömdes den välkände belarusiske poeten och människorättsaktivisten, Uladzimir Njakljajeu, till tio dagars administrativt förvar av en domstol i Minsk.

[…]

29.10.2017

Ellipspoeter i samtal på Tottiscenen/Helsingfors bokmässa

Thomas Brunell, Metha Skog, My Lindelöf och Katarina Gäddnäs samtalar om ”Resan, dikten, resan i dikten”.

Foto: Helsingfors bokmässa

[…]

26.10.2017

Ellips är med på bokmässan i Helsingfors 26-29.10.2017!

Våra böcker hittas i Boklunds monter: 6mm56.

Scenprogram:

Fredag 27.10

17:30-18:00 (Totti) Att läsa världen genom poesin

My Lindelöf och Metha Skog möts i ett samtal om dikten som språkligt rum och kunskapsform.

Författarna  signerar i Boklunds monter 18:00-18:30.

    

 

 

 

 

 

 

Söndag 29.10

13:30-14:00 (Totti) Li! Li Berlin!

Urbana stämningar, laddade möten och en gäckande reskamrat är några av komponenterna i Thomas Brunells nya bok, det lyriska resultatet av upprepade besök i den fängslande tyska huvudstaden.

Författaren signerar i Boklunds monter 14:00-14:30.

 

 

 

 

 

 

14:30-15:00 (Totti) Resan, dikten, resan i dikten

Thomas Brunell, My Lindelöf och Metha Skog är samtliga aktuella med diktsamlingar där inre och yttre resor tematiseras. Vilken betydelse har förflyttningen, den alternativa platsen och mötet med det främmande för dikten och dess tillblivelse?

         

 

 

 

 

[…]

 

Mångtydigt och gåtfullt utan patos

Thomas Brunells diktsamling Li Berlin lever ”på sin mångtydighet, sin gåtfullhet”. Ann-Christine Snickars bjuder på initierad analys i Åbo Underrättelser (21.10.2017).

[…]

12.10.2017

Ny diktsamling av Metha Skog!

Om tidens gång, ur växlande men överlappande perspektiv — individens, gemenskapens och naturens — handlar dikterna i Metha Skogs åttonde bok. Tilltalet är allvarsamt och ställvis stramt, samtidigt som det lämnas utrymme för effektfulla bilder och överraskande vinklingar och vridningar i språket (utkommer 12.10.2017).

[…]

08.10.2017

Oroande Berlin-dikter i kongenial översättning

En fragmentarisk och oroande verklighet blir poesi, en individs uttryck i världen, skriver Anna Möller-Sibelius i en uppskattande recension av Thomas Brunells tvåspråkiga diktbok Li Berlin (Vasabladet 8.10.2017). Peter Lüttges tyska översättning betecknas som ”kongenial”.

[…]

22.09.2017

Skönhet och sanning

Poesi, samtal, fest, med Catharina Gripenberg, My Lindelöf, Matilda Södergran med flera.

[…]

21.9.2017

En diktsamling att gå vilse i

”Li Berlin är en diktsamling att gå vilse i. Resenären/läsaren hittar gång på gång nya ingångar till staden, såväl den litterära som den faktiska staden.” Marit Lindqvist om Thomas Brunells nya bok på Svenska Yle.

[…]

21.9.2017

I dag utkommer Thomas Brunells diktsamling Li Berlin!

[…]

10.8.2017

Konstens natt i Vasa (10 augusti): Thomas Brunell och Metha Skog på Gros!

Våra författare Metha Skog och Thomas Brunell läser ur sina diktsamlingar Gång respektive Li Berlin mellan kl. 20:00-21:00. Adress: Gros bokhandel, Vasaesplanaden 15, Vasa.

[…]

9.5.2017

My Lindelöf: Färdas (in och ut ur bilden), utkommer 11 maj!

 Du föreställer dig världen
 först som en hålighet
 sedan som ett tak om natten,
 en mörk blåst, lysande punkter
 i vars närhet allt förbränns, nej
 där varken närhet eller avstånd
 är något begripligt.

Foto: Joakim Groth

[…]

3.4.2017

We’re back in business!

Ellips förlag höll en paus under 2016 men nu är vi tillbaka! Den första titeln efter omstarten blir My Lindelöfs diktsamling Färdas (in och ut ur bilden) som utkommer 11.5.2017.

[…]

10.2.2016

Hannele Mikaela Taivassalo och Malin Kivelä nya konstnärliga ledare för Vasa LittFest

Malin & Mikaela

”Litteraturen är Måns och vi är Bill och Bull som troget följer efter den”, beskriver författarna sitt mångåriga samarbete.

[…]

5.2.2016

SLS-pris till Henrik Jansson

Vi gratulerar Henrik Jansson som prisbelönas av Svenska litteratursällskapet för den prosalyriska samlingen Där jag står i det strömmande. ”Finstämt realistiskt skildras här en medelålders mans insikt att det är i vardagens nu som människan har sin boning. Begynnande fysisk skröplighet skärper tacksamheten över den älskades närvaro, men även smärtan över alla lottlösa, som den borttynande modern eller våldförda tonåringar. Jansson är med sitt självbiografiskt litterära projekt ute i ett viktigt ärende.”

Henrik Jansson 2015b. foto Katariina PerkiöFoto: Katariina Perkiö

[…]

3.2.2016

”Ska konsten tjäna det goda?”

Rapport från litteraturseminarium i Helsingfors: ”Vi lever i ytterligheternas tid. Alla ska gå med en stämpel i pannan och sorteras in i fack, även författare. Då blir det svårt att höras om man varken är intresserad av att vara lättsamt publikfriande eller ideologiskt inpiskande,” (Ulrika Nielsen)

UlrikaN.SLSBild: Ylva Perera/Yle

[…]

13.1.2016

”Dikter med mörker och ryggrad”

Klemets.ÅU29.12.2015.2

 Ann-Christine Snickars skriver om Kennet Klemets retrospektiva diktsamling Medan jag skrivs i Åbo Underrättelser (29 december 2015). ”Kennet Klemets är /…/ känslig mottagare för allt det motsägelsefulla och mörka vi utsätts för i vår vardag, som är proppad med meddelanden, desinformation, propaganda.”

[…]

23.12.2015

Ellipsjul15b

[…]

21.12.2015

En kapitalism och konsumism som hotar att urholka allt

Malmio.SvD

Kristina Malmio skriver i Svenska Dagbladet 21.12.2015 om det finländska bokåret som präglas av mörka tongångar. ”Även den finlandssvenska poesin går i dystopiska spår: Ulrika Nielsens sjätte bok har det talande namnet Undergången. Nielsens innovativa prosalyrik brukar tänja på gränserna för verkligheten, språket och varseblivningen. I Undergången är hon emellertid mer rakt på sak i sin kritik av en kapitalism och konsumism som hotar att urholka allt.”

[…]

25.11.2015

Ulf Eriksson i Vagant om poesin och samtiden

Vagant.debattboken

I nya numret av Vagant skriver Ulf Eriksson om poesin och samtiden utgående från bland annat Poesin. En debattbok (Ellips 2014): ”Vi är var och en av oss en lyrisk hjälte. Det betyder att vi måste försvara upplysningsvärdena också genom att hävda de erfarenheter – kalla dem poetiska – som upplysningen själv inte kan återskapa om de förintas, men väl måste försvara medan de finns, och det gör de bara så länge upplysningen förblir partiell och skonar den halvdager, det kreativa dunkel eller det gråzonsljus där vi förblir mångtydiga och ofullbordade inför varandra, så att allt inte stelnar i hjälplösa strategiska kopieringar.”

[…]

17.11.2015

Bernur besegras av mångsidigheten hos Kennet Klemets

Bernur.Klemets.scrnsht

”Med sina dikter spänner Klemets en bro mellan olika traditioner, och jag vet knappt någon som bättre förenar svensk poesis numera klassiska trätobröder /…/ traditionalisterna och språkmaterialisterna. /…/ Ja, jag gillar den här boken. Det märks att ett urval har skett. Det borgar de många enskilt bra dikterna för, att det blir mer av en ”best of”-samling än överblivna spår.”

[…]

14.11.2015

Detta svårbestämbara något som gör en text angelägen

”Som läsare känner man av satsningen, närvaron, detta svårbestämbara något som gör en text angelägen.” Anna Möller-Sibelius om Kennet Klemets dikter, Vasabladet, 14 november.

KKlemets.recension.Vbl14.11.20150002

[…]

11.11.2015

”En fin påminnelse om poesins obegränsade möjligheter” (Ulf Eriksson i G-P, 11.11.2015)

V__E718

[…]

10.11.2015

FSF anordnar författarkväll i Lovisa huvudbibliotek med bland andra Henrik Jansson

Författarkväll.Lovisa11.11.2015

[…]

4.11.2015

”Något ärligt som inte kladdar”: Medan jag skrivs recenserad i Tidningen Kulturen

 
Frampärm Klemets2015.sRGB

”Klemets tror på lyriken. Texterna står på egna ben, korta och längre, var för sig eller några få tillsammans. Med tanke på det stora tidsspann som texterna skrivits under kan jag ana ett diktjag, en föränderlig blick som tar egen gestalt inom gestaltningarna. Tidvis hårt trummande om det stora ingenting som slukar och omger, tidvis ömsint som i den korta serie dikter jag uppskattar allra mest här, porträtt av fyra mor- och farföräldrar som skänkt Klemets varsitt e, texter skrivna med ett stort bultande hjärta.Titeln, ja. Medan jag skrivs för tankarna till Marguerite Duras och det är ingen tillfällighet, Klemets har tidigare översatt flera av hennes titlar till svenska. Och likheten stannar inte där, det är livet så som det skrivs jag läser. Det finns något oförställt, välkommet okonstlat tilltal här, något ärligt som inte kladdar. Farhågan då, att det här var skrivlådeskrap? Nej, den besannades inte. Verkligen inte.”

Calle Flognman, Tidningen Kulturen

[…]

28.10.2015

Litteraturprojektet Brösttoner firar tioårsjubileum

Brösttoner.galakväll

[…]

28.10.2015

Bildcollage: Helsingfors bokmässa 2015

IMG_0455IMG_2616
IMG_2598IMG_2590
IMG_2632IMG_2604
Bokmässan2015.Henrik.KatarinaIMG_0450
Bokmässan2015.RalfBokmässan2015.Metha.Katarina
Bokhylla.mässan2015IMG_2624[1]
Fotografer: Ralf Andtbacka  & Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka

[…]

23.10.2015

Ulrika Nielsen får Yles litteraturpris för Undergången! Ellips grattar!

Ylepris.scrnshtKlicka på bilden!

[…]

Undergången.diplom och blomsterFotograf: Ralf Andtbacka

[…]

ulrika 1

ulrika 3Fotograf: Catharina Gripenberg

Edith Södergran-scenen vid Helsingfors bokmässa 23.10.2015. ”Med bottendjupt allvar och med en mångskiftad språklig intensitet åskådliggör Nielsen vad som händer med människan i en samtid som styrs av ett allt hårdare och cyniskt samhällsklimat, där det mesta förväntas stå till marknadens förfogande.” (Ur Ylva Larsdotters prismotivering)

[…]

13.10.2015

Ellips på Helsingfors Bokmässa, 22-25 oktober 2015

IMG_0449Du hittar oss i monter nr 6n71!

Programpunkter där våra författare medverkar:

Lördag 24.10

 • Ulrika Nielsen | kl. 12.00 (Totti)

Klarsynt dystopi och gåtfullt ljus       

Ett samtal med författaren Ulrika Nielsen utgående från Undergången, ett verk som rör sig över genregränser i ett textlandskap som speglar ett tillstånd i samtiden.  Intervjuare: Katarina Gäddnäs.

 • Henrik Jansson & Claes Andersson  | kl. 14.00 (Takauma)

För kärlekens, trasmattans och motståndets skull – varför jag skriver mina dikter

Författarna Henrik Jansson och Claes Andersson samtalar utgående från sina senaste böcker.

 • Henrik Jansson | kl. 15.30 (HBL)

Henrik Jansson samtalar med Pia Ingström om sin senaste bok Där jag står i det strömmande.

Söndag 25.10

 • Henrik Jansson, Ulrika Nielsen och Peter Sandström  | kl. 11.30 (Edith Södergran)

Från idé till bok – en vägkarta

Hur går skrivandet till? Hur ser resan från idé till förverkligad bok ut? Tre författare samtalar om raksträckor, omvägar och återvändsgränder. Moderator: Katarina Gäddnäs.

 • Metha Skog | kl. 12.00 (Totti)

Om konsten att snubbla på sina rötter

Ett samtal med författaren Metha Skog som i diktsamlingen Från vilken höjd faller mörkret utforskar rötter och samband, och hur dessa närs och bärs genom historien. Intervjuare: Katarina Gäddnäs

 • Henrik Jansson | kl. 13.30 (Totti)

Att skriva i det strömmande    

I Henrik Janssons prosalyriska samling Där jag står i det strömmande bildar vardagens komplikationer och avvärjningssegrar, tvåsamhet och familjerelationer, politik och poetik meningsmättade mönster som både utmanar och försonar. Intervjuare: Katarina Gäddnäs.

kirja15_etusivu_705x400

[…]

13.10.2015

Föreläsningsserien ”Författare och författarskap” i Åbo

 • Onsdag 28.10, kl. 18.30, Ulrika Nielsen & Marcus Prest: ”Undergång är också framtid”

Forfattarskap 2015_web-1_Sida_1Här kan du ladda ner programmet som pdf!

[…]

4.10.2015

”Det bränner till när jag läser Janssons dikter. Att skriva sig fri från dödande distans, det kan betyda olika saker för olika läsare, men för mig är det just det som litteratur i bästa fall handlar om.” Mathias Rosenlund recenserar Henrik Jansson i Lysmasken.

Rosenlund. Jansson.Lysmasken.scrnsht

[…]

4.10.2015

Ulrika Nielsen & Marko Niemi läser ur Undergången (Perikato) på svenska/finska på Tuli & Savus 20-årsjubileumsfest på Restaurang Skolan/Ravintola Koulu i Åbo/Turku den 4 oktober.

Ulrika& MarkoNiemi, Tuli&Savu 2015 (Leevi Lehto)Fotograf: Leevi Lehto

 […]

28.9.2015

Göteborgs bokmässa 2015, Rum för poesi

Ulrika&LIna.RFP2015 (ChL)Författarkollaboration: Ulrika Nielsen & Lina Hagelbäck (fotograf: Christian Lång)

 

KennetK.RFP.2015Kennet Klemets läser ur Medan jag skrivs (fotograf: Ralf Andtbacka)

[…]

16.9.2015

Ellipsförfattare på bokmässan i Göteborg!

KENNET KLEMETS

• författarförbundets litteraturscen, torsdag 24.9, kl. 11.15

• Rum för poesi, lördag 26.9, kl. 14-15

ULRIKA NIELSEN (läser tillsammans med Lina Hagelbäck)

• Rum för poesi, lördag 26.9, kl. 16-17

Rum för poesi 2015

[…]

3.9.2015

RELEASEFEST!

KK.releaseSCNSHTRestaurang Folk (Olof Palmes plats, Göteborg), torsdag 24 september kl 20.30-22.30. FOLK har öppet 17-01. Uppläsningar och spelning kl 21.

[…]

25.8.2015

Petter Lindgren gillar Henrik Janssons autobiografiskt anfäktade poesi, i Aftonbladet 25.8.

Jansson, Aftonbladet 25.8.2015Fotograf: Ulrika Nielsen

[…]

3.8.2015.

”Lekfullhet, allvar, känslig andhämtning och välutvecklat språksinne, är några av de olika värden som tryfferar anrättningen kombinerat med det andliga, därtill ett genomgående skarpt djupsinne.” Benny Holmberg i Tidningen Kulturen om Metha Skogs diktsamling Från vilken höjd faller mörkret.

Metha Skog 2015Fotograf: Thomas Bengs

[…]

16.7.2015

Om Jansson och Nielsen i Kyrkpressen

Höjdpunkten i Janssons prosadiktbok, skriver Sofia Torvalds, är ”insikten om att vi inser vilka vi är i stunder då vi rör oss på randen till mörker, besvärjelser och övergivanden”. (KP 28/2015)

”Viktiga och angelägna texter som jag hoppas får en stor publik” är Joanna Nylunds sammanfattande omdöme om Undergången. ”Nielsen målar upp bilden av en mänsklighet som driver framåt i en båt över mörka vatten, mot okända mål.” (KP 29/2015).

KP rec

[…]

 15.7.2015

Rikt och mångtydigt ”rekviem över förlorad civilisation”

”De mångtydiga och rikt strukturerade texterna i Undergången kan man inte sluta att reflektera över”, summerar Gustaf Widén i sin recension av Ulrika Nielsens nya bok (Vasabladet 15.7.2015).

Underg. VBL15.7.2015

[…]

13.7.2015

Upplev Jansson live!

Henrik Jansson har följande framträdanden inbokade under hösten 2015:

 • 22.8 (lördag) Dalsbruk: Rosala handelbods café (Norpasfestivalen), kl. 13.15
 • 26.9 (lördag) Åbo: Gamla rådhuset (festsalen) i kl. 19. Senare under kvällen uppträder Stefan Sundström.
 • 6.10 (tisdag) Åbo: Arbetarinstitutet, kl. 18.
 • 24-25.10 (lördag/söndag), Helsingfors: Helsingfors bokmässa (se ovan!)
 • 3.11 (tisdag) Litteraturens tecken – galakväll, Rådhusgatan 25, kl. 18
 • 12.11 (torsdag) Lovisa: Författareföreningens höstmatiné, Lovisa stadsbibliotek, kl 18.
Henrik Jansson 2015b. foto Katariina PerkiöFotograf: Katariina Perkiö

[…]

17.6.2015

Kennet Klemets: Medan jag skrivs, kommer i oktober!

Klemets. HausswolffFotograf: Annika von Hausswolff

Kennet Klemets har sedan debuten 1997 tillhört de mest uppmärksammade poeterna i sin generation. Hans dikter står ofta i en sammansatt dialog med samtiden men uppvisar också egensinne och drabbande intensitet. Medan jag skrivs är en urvalsvolym som överblickar författarskapet utanför diktsamlingarna. Här finns dikter som ingått i tidskrifter, tidningar och antologier tillsammans med tidigare opublicerat material och ett par alternativa versioner. Urvalet kompletterar bilden av Klemets poesi men kan också läsas som en självständig helhet.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-06-8 | häftad | 100 s. | cirkapris 20 €/180 SEK | utkommer i oktober

Distribution i Sverige: Pequod Press, Malmö, info@pequod.se

[…]

17.6.2015

Läs avspänt men med skärpt språkblick

”Det finns en stor språkglädje, en lustfylldhet som smittar av sig på läsaren förutsatt att hen tar det lugnt, läser med avspänt sinnelag men ändå med skärpt språkblick.” Bengt Berg i Ny Tid 6-7/2015 om Metha Skogs diktsamling Från vilken höjd faller mörkret.

Metha Skog 2015Fotograf: Thomas Bengs

 […]

15.5.2015

Marit Lindqvist och bernur om Ulrika Nielsens Undergången som utkommer idag!

”Ulrika Nielsens prosalyriska texter sitter som en smäck i ett allt hårdare politiskt och ekonomiskt samhällsklimat där diskussioner om nyttoaspekter och vinningsmål sopar golvet med allt som heter medmänsklighet och moral”. Detta skriver Marit Lindqvist i sin recension på Svenska Yles webbsida, medan Sveriges främste litteraturbloggare bernur formulerar sig så här: ”Ömsom ironisk, ömsom tragisk – en vemodig klagosång som är kritiskt polemisk, med indignationen som sammanhållande kraft. Då blir dikten en satir över samtiden. Men du kan inte vara helt säker på uppsåtet, och däri ligger den här bokens subversiva kraft. Då drabbar dikterna desto hårdare, när du tvivlar och måste omvärdera i stället för att bekräfta. Och jag gillar hur Nielsen använder sig av litteraturen, hur hon visar att den kan fungera just som vägvisare mer än som slutpunkter.”

Ulrika (PROFIL)

 […]

6.5.2015

Jansson på Skolan i Åbo den 19 maj

Den som är i Åbo tisdagen den 19 maj har möjlighet att höra Henrik Jansson läsa ur sin lovordade prosadiktsamling Där jag står i det strömmande. Tid och plats: kl. 19.00 på Bryggerirestaurang Skolan, Eriksgatan 18.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fotograf: Melinda Lönnberg

 […]

28.4.2015

Henrik Jansson medverkar i Studio HBL!

”I författaren, litteraturkritikern och rockrecensenten Henrik Janssons nya diktsamling Där jag står i det strömmande rensar det poetiska jaget avlopp, besöker urologen, känner smärta över förflutna sorger och gläds över gemenskapen med sambon Elisa.”

Jansson.StudioHbl.scrnsht

[…]

21.4.2015

Undergången kommer (men inte riktigt ännu)!

Ulrika Nielsens nya bok har levererats men av praktiska skäl flyttas första recensionsdag fram till den 15 maj. Vi tycker själva att detta är en av våra vackraste böcker. Fotografierna på pärmen och i inlagan är tagna av Catharina Gripenberg.

Nielsen2015.pärmb

[…]

21.4.2015

”En sång för dem som är vakna och bryr sig”

Henrik Jansson får fortsatt beröm av både kritiker och läsare för sina nya prosadikter. ”En diktsamling där den levande poesin går rakt in i det egna livet och orden får där kraft, mening och en bärande betydelse som på inga sätt är av övergående natur.” (Crister Enander i Vbl m.fl.) ”Samlingen handlar också om Ars Memorativa – minneskonsten, konsten att göra upp med tiden och livet: vad var viktigt, vad gick en förbi”, skriver Jenny Jarlsdotter Wikström i en analytisk recension i ÅU. Anna Dönsberg (Svenska Yle) å sin sida framhåller att dikterna blir ”en plats för medmänsklig betraktelse, en sång för dem som är vakna och bryr sig”.

Jansson2015.pärm.rgb

[…]

16.4.2015

Om konsten att snubbla på sina rötter

”Våra rötter är inte så djupt inbäddade i jorden som vi tror. Metha Skog visar hur man kan snubbla på dem”: Anna-Lina Brunell recenserar Från vilken höjd faller mörkret, ”en språkligt medveten bok” där ”diktens ljudliga och visuella potential” utforskas. (Hbl 11.4.2015)

Skog2015.pärm.cmyk

[…]

15.4.2015

”Det nästan omöjliga, utmärkt utfört”

Claes Andersson (Hbl 12.4.2015) har läst Helena Sinervos mångsidiga, överraskande och lärda poesi i kongenial svensk tolkning av Agneta Enckell. Urvalet heter Snubblar till upprätt läge och förlaget heter naturligtvis Ellips.

Sinervo.Andersson.Hbl

[…]

9.4.2015

”En sådan vacker olösbarhet”

”Det är något i Janssons liksom vidöppna beredskap, kombinerat med en elegisk grundton som också är ett förtroende, en hudlöshet, som gör att man känner sig inbjuden.” Erik Bergqvist i Hbl om Henrik Janssons prosadiktsamling Där jag står i det strömmande som utkommer i dag.

Henrik Jansson 2015b. foto Katariina PerkiöFotograf: Katariina Perkiö

[…]

6.4.2015

Att inte ha något förflutet är nästa stora grej.

Vogelsang2 (foto Catharina Gripenberg)Fotograf: Catharina Gripenberg

 […]

29.3.2015

Den inre rösten inhägnas, reklamfräts, spotifieras.

Vogelsang3 (foto Catharina Gripenberg)Fotograf: Catharina Gripenberg

[…]

29.3.2015

”Det oöppnade brevet poetik”: Maili Öst om Helena Sinervos Snubblar till upprätt läge

”Gång på gång visar Sinervo att världen är alldeles underlig och underbar bara man vickar lite på den, trots att man kanske vrickar foten medan man gör det. Vi stapplar och sluddrar och gör bort oss tills det blir något ’underbart, väldigt, förunderligt’ av alla våra felsteg: ’Du faller i en annan pöl, i ett annat vågspel på gränsen mellan land och vatten, i den begärens zon där vadarens näbb pickat hål’. Att läsa dikt är att sluta vara rädd för att halka och hamna fel.” Maili Öst skriver om Helena Sinervos dikter i Lysmasken (Snubblar till upprätt läge. Dikter i urval, översättning: Agneta Enckell, Ellips 2014)

Sinervo.pärm

[…]

26.3.2015

En stor poet är borta men hans dikter lever vidare

tomas-transtrc3b6merwTomas Tranströmer, född 15 april 1931, död 26 mars 2015

[…]

26.3.2015

De visste inte vad de skulle göra med ordet människa.

IMG_1866
Fotograf: Catharina Gripenberg

[…]

23.3.2015

Undergången kommer i slutet av april.

Undergången (foto. Catharina Gripenberg)Fotograf: Catharina Gripenberg

[…]

20.3.2015

Tatjana Brandt deltar i 10TALS paneldebatt den 21 mars

På Klubb 10TAL lördagen den 21 mars firar tidskriften det nya numret Fallet Brecht – om konst och samhällsengagemang – och bjuder in till fest, samtal, musik, mingel och lyrik. Det är Världspoesidagen och platsen är Teater Giljotin på Torsgatan 41, kl 19.00.

Poesins uppgift är att mynta orden vi lever genom, skriver Hannah Arendt i sin klassiska essä från 1966 om Brecht som trycks för första gången på svenska i 10TALs nummer.

I ett samtal med poeten och akademiledamoten Kjell Espmark, som initierade den pågående kritikdebatten, författarna Agneta Pleijel och Daniel Sjölin, litteraturkritikern Tatjana Brandt samt filosofidocenten Marcia Cavalcante diskuterar vi poesins plats utifrån Hannah Arendts offentlighetsbegrepp.

Hur klarar dagskritiken sin uppgift att besvara litteraturens seriösa anspråk? Vilken ställning har litteraturen och kritiken i den svenskspråkiga offentligheten 2015, i en tid när dagstidningarna drar in på både utrymme och kvalité vad gäller recensionsverksamheten? Och de litterära samtalen förs kritiker emellan, författare emellan, för i en publik, en ”halvoffentlighet”, på Facebook och Twitter?

Klubb 10TAL

[…]

20.3.2015

Henrik Jansson fyller jämna år!

Vi på Ellips gratulerar Henrik Jansson som fyller år idag och passar samtidigt på att göra reklam för hans nya prosadiktsamling Där jag står i det strömmande som utkommer den 9 april.

Jansson2015.pärm.rgb

[…]

13.3.2015

Från vilken höjd faller mörkret, ute den 20 mars!

I diktsamlingen Från vilken höjd faller mörkret undersöker Metha Skog rötter och samband, hur dessa närs och bärs genom historien. Platser på båda sidor om Atlanten förskjuts in i varandra i vindlande lyriska sviter som behandlar emigrantöden och strandvandringar, det avlägsna och det nära, det flätverk av väsentliga röster som ljuder inom varje individ. Utkommer den 20 mars!

Skog2015.pärm.rgb

[…]

2.3.2015

Ny hemsida

Ellips förlag femårsjubilerar 2015 och inleder festligheterna med att lansera en ny hemsida, på vanliga adressen www.ellips.fi.

Hemsida.bild

[…]

6.2.2015

Ringell prisbelönas!

Vi gratulerar Susanne Ringell som prisbelönats av Svenska litteratursällskapet för Tärnornas station – en drömbok, ett verk ”som tar med sin läsare till drömmens hemlighetsfulla värld, där såväl våra innersta önskningar som våra djupast gömda minnen flyter upp till ytan. Med språklig elegans och friskt mod utforskar Ringell sitt drömlandskap och närmar sig samtidigt tillvarons stora mysterier – om de så gäller valpförlossningar, korvkokning eller luciatåg.” (foto: Anders Larsson, som också fick pris, grattis en gång till!)

susanne i rom2

  […]

31.1.2015

Vi är alla förlorare

”Vad för slags människa växer fram ur ett system där vi förväntas vara enbart ekonomiska aktörer?” Lyssna på Undergången — en radioessä av Ulrika Nielsen. I april kommer boken med samma titel på Ellips. Foto: Håkan Lindgren.

Ulrika-Nielsen-2015-foto-Håkan-Lindgren

[…]

22.12.2014

Ellips önskar alla en riktigt god jul och ett spännande nytt bokår 2015!

Julkort 2015

[…]

 10.12.2014

Runebergsnomineringar för Ringell och Sinervo!

l_ringellp.fram2

Susanne Ringells Tärnornas station – en drömbok är nominerad till Runebergspriset!

Ringell lyfter med varsam hand ur det undermedvetnas brunn. Hennes unika respekt för det vilda, absurda och det tillsynes lilla, sneda hon hittar där skapar drastisk text. I sömnens skyddslöshet, menar hon i början av boken, är vi egentligen som närmast varandra för de världar vi går in i. Så är hennes bok också en lovsång till det sköraste i oss, vår fantasi, vår längtan och vår kreativitet.

Det är inte bara en utan två Ellips-författare som kandiderar till Runebergspriset. Helena Sinervo, aktuell med urvalsvolymen Snubblar till upprätt läge, nomineras för sin diktsamling Avaruusruusuja (WSOY). Ellips gratulerar! (foto: Katja Toivanen)

Helena Sinervo KatjaToivanen 757 edit med

[…]

8.12.2014

Obs! I morgon kl. 19 på Lavaklubi i Helsingfors!

I ett rum i ett annat.bild

[…]

2.12.2014

The Lucia Maids’ Station – a dream book

Prose poems from Tärnornas station – en drömbok (‘The Lucia Maids’ Station – a dream book’‚ Ellips, 2014).

I nurse a very small, perfectly formed child. It’s a girl. She smiles openly at me, even though she is so small. There is no doubt, neither about that nor anything else. The girl is the size of a nib pen, and just as exclusive. The nursing is going very well, it doesn’t hurt, and she can suckle without any problems. We are both at ease and yet awake, not introspective. The girl has intelligent eyes.

The milk keeps flowing.

Nothing runs dry.

Everything is obvious and neither of us is surprised. Just the fact that she is so small. Like a fountain pen. She is swathed in strips of bird cherry white bandages – like the ones mum had in her summer medicine cabinet – a cocoon, a chrysalis, but she’s not cramped, just secure. It smells good around us. I nurse my daughter who is perfect and the right size.

Translated by Claire Dickenson

[…]

25.7.2013

PRESSMEDDELANDE

Nu är poeten fri! Minsk domstol beslöt idag, den 25 juli, 2013, att försätta poeten och politikern Uladzimir Njakljajeu på fri fot. Själv säger han att ”han överförts från en egen cell till den allmänna avdelning där hela Belarus befinner sig”.

Uladzimir Njakljajeu är nu alltså fri, efter det att en domstol beslutat att inte utdöma det straff med ”uppskjuten verkställighet” och begränsningar i rörelsefriheten som han dömdes för efter presidentvalet 2010.

En översättning av dikter och brev som Njakljajeu skrev i fängelset – ”Brev till Volha och friheten” – har just utkommit på svenska (se nedan!).

http://belaruslitteratur.blogspot.se/

[…]

Uladzimir Njakljajeu, Brev till Volha och friheten (dikter)

I samarbete med Midsommar förlag (Sverige) ger Ellips ut ett urval dikter av den belarusiske poeten, författaren och essäisten Uladzimir Njakljajeu. Njakljajeu, som ställde upp i presidentvalet 2010, blev på valdagen brutalt nedslagen av polis och sedan häktad. Han satt fyra månader i husarrest i väntan på rättegången, där han dömdes till två års fängelse för uppvigling mot staten, en dom som ska prövas på nytt i juli år. Under mellantiden har han utegångsförbud efter kl. 20 och får inte resa utomlands. I volymen Brev till Volha och friheten ingår dikter från tiden i häktet men också brev till hustrun, samt en inledning och en slutplädering. För översättningen står Janina Orlov (dikter) och Stefan Eriksson (övriga texter).

ISBN 978-91-977549-5-8 | hårda pärmar med skyddsomslag | cirkapris 20 € (sommaren 2013)

http://belaruslitteratur.blogspot.se/

[…]

Ellips vårböcker – utkommer i maj!

Metha Skog, Sov fortare (dikter)

Metha Skogs sjätte diktsamling utmärks liksom hennes tidigare verk av en säker blick för avslöjande detaljer, i mänskliga relationer, i den självupptagna samtiden och i det sätt på vilket vi rör oss i språket och språket rör sig genom oss. Lekfullt, medkännande och med intellektuell skärpa pekar hennes formmedvetna dikter på komplikationer och absurditeter i tillvaron men noterar också det som förlöser och ger mening.

Regnet har med vinden klistrat blad på väggarna
Ska se vad det står

ISBN 978-952-67553-6-6 | häftad | cirkapris 16 € (utkommer 4 maj)

Johanna Boholm, Bygdebok (prosaberättelse)

Johanna Boholm debuterar med en suggestiv berättelse som utspelas i en alldaglig miljö präglad av förfall och tristess men också av gåtfullhet. Bygdebok handlar om två sökande systrar och en skugglik fadersfigur, om murken spännpapp och bortslarvade silverskedar, om minnets passager och återvändsgränder.

Det finns fotografier.
Hus. Bygdeböcker.
Sällan står det om hjärtslag i böckerna.
Ibland står det om golvur.
Man ser en bild av en man som står med ett golvur ute på
gården bland grobladen, klockskåpet lutar mot honom, han
håller emot med hela sin tyngd. Han har smutsiga händer,
hans kläder är våta, fläckiga.
Han ser skrämd ut.
Hur blev det såhär?

ISBN 978-952-67553-7-3 | häftad | cirkapris 16 € (utkommer 11 maj)

[…]

Litterärt pris till Eva-Stina Byggmästar!

L’ORDRE DE CHARPENTIER har utsett poeten Eva-Stina Byggmästar till mottagare av 2012 års stipendium (40.000 svenska kronor) ur Timmermansordens fond till Bo Setterlinds minne, med följande motivering: ”Eva-Stina Byggmästar har som diktare ett alldeles eget sätt att trolla med det svenska språket. Hennes poesi återskänker oss det förlorade barn, som är vår själ och ger det till bundsförvant en natur full av mirakler. Med skratt, snyftningar och aldrig hörda ord, för hon oss till en ö i dödens och sorgens hav där kärleken väntar. Bland samtida poeter är hon unik som tröstare och ledsagare till de yttersta mysterierna.”

[…]

Den dansande björnen till Maria Matinmikko

Rundradions lyrikpris Den dansande björnen 2012 tilldelas Maria Matinmikko för diktsamlingen Valkoinen. Översättarbjörnen tillfaller Jukka Mallinen för två översättningar till finska: Uladzimir Njakljajeus Punainen auringonlasku samt Sergej Zavljajovs Joulupaasto.

[…]

My Lindelöfs Skogen i mitt hus är nominerad till Den dansande björnen 2012!

Så här lyder juryns motivering:

I Lindelöfs lyrik har naturen alltid varit av central betydelse, och i Skogen i mitt hus verkar det som om diktjaget uppgår i naturen och blir en del av naturens kretslopp. Skogen är både en närande liksom en tärande kraft, och skogen kan också vara ett uttryck för det ogenomträngliga och förvildade språket som poetjaget brottas med. Ett centralt tema i diktsamlingen är rädslan för att falla och att förlora sig själv – i språket, i smärtan eller i sorgen.

[…]

Eva-Stina Byggmästar bloggar! Besök: Poesibodegan.

[…]

K-U-L-T-U-R-V-I-R-U-S-!

Författarafton på Ritz i Vasa torsdagen den 8 november kl. 19.00 med Svenska Österbottens litteraturförening och Ellips förlag. Medverkande: Berndt Berglund, Eva-Stina Byggmästar, Henrik Jansson, Gurli Lindén, Peter Mickwitz, Ulrika Nielsen och Nalle Valtiala. Konferencier: Ralf Andtbacka.

Information:

www.litteratur.fi

[…]

Ellips finns på bokmässan i Helsingfors 25-28 oktober 2012! Välkommen till monter 7h22!

Ellips i mässprogrammet:

Torsdag 25.10

12.30 (Totti) VÅRT BEHOV AV POESI
Ralf Andtbacka, Tua Forsström, Lars Huldén, Peter Mickwitz, Susanne Ringell och Heidi von Wright diskuterar vårt behov av poesi med utgångspunkt i Mickwitz bok som du gör dina cirklar runt detta utanför: Den upplevelse av förlust – av mening, minne, dialog och sammanhang – som genomsyrar dikterna kan också få andra tolkningar: förlust av en kärlek, en civilisation, en dröm om Europa. Vad som ändå alltid återstår, kanske likt en supernova, är att poesi är absolut nödvändigt. Janina Orlov intervjuar. (Schildts & Söderströms och Ellips)

14.00 (Totti) NATUR, BOTANIK, POESI OCH POETIK
Ett samtal utgående från My Lindelöfs diktsamling Skogen i mitt hus och Eva-Stina Byggmästars essä Min amatörbotaniska självbiografi. Medverkande: Ralf Andtbacka och Katarina Gäddnäs. (Ellips)

16.30 (Södergran) LÄSARENS, FÖRFATTARENS, FÖRLÄGGARENS OCH BOKENS FRAMTID
Finns det förlagsliv utanför Schildts & Söderströms? Vilka är alternativen? Hänger Svenskfinland med i den våldsamma omvälvning bokbranschen genomgår. Medverkande Pekka Barck och Ralf Andtbacka. Wivan Nygård-Fagerudd intervjuar. (Litorale, Ellips)

Fredag 26.10

12.00 (Totti) ”JAG VILL BO I SPRÄNGFINLAND, DET ÄR DET ENDA STÄLLE JAG VILL BO PÅ I ÖVER UNDER KRING.”
Ett samtal med författaren Peter Mickwitz utgående från hans innovativa debattbok Passport Somaliland. Katarina Gäddnäs intervjuar. (Ellips)

17.30 (Husis) HUMBOLDT, ARAN OCH HISTORIENS FOTNOTER
Nalle Valtialas nya bok Humboldts papegoja handlar om språk och minne, natur och kultur, ambition och hänsynslöshet, och villkoren som delas av allt levande. Nalle Valtiala och Ralf Andtbacka samtalar. (Ellips)

Lördag 27.10

11.00 (Totti) ”I EN ARAS GLÄNSANDE ÖGA”
Språk och minne, ambition och vetgirighet, hybris och förgänglighet är några teman i Nalle Valtialas nya roman Humboldts papegoja. Wivan Nygård-Fagerudd intervjuar. (Ellips)

[…]

Ellips höstböcker!

Eva-Stina Byggmästar, Min amatörbotaniska självbiografi (essä)

Peter Mickwitz, Passport Somaliland (essä/debatt)

Nalle Valtiala, Humboldts papegoja (prosaberättelse)

Utkommer i november!

[…]

Eva-Stina Byggmästar tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2012

Sällskapets motivering:

Språket, en leksak för glädje och upptåg; språket, ett kirurgiskt instrument för precisionsarbete och för friläggande av den harhjärtade människans drömmar och rädslor, lust och längtan. Eva-Stina Byggmästar får i sin poesi språket, känslorna och tankarna att dansa, virvla och vibrera av liv.

I oktober utkommer Byggmästars essä Min amatörbotaniska biografi på Ellips (volym 1 i serien lilla e).

[…]

Jazz & Poesi 21 april

Jazz & poesi i Svenska Österbottens litteraturförenings regi hålls lördagen den 21.4.2012, kl. 19-21 i Vasa, på Sky bar i hotell Sokos Vaakuna, Rewell center. Medverkande: Jolin Slotte, Agneta Enckell, Kennet Klemets, Fanny Stenberg, Martina Moliis-Slotte, Berndt Berglund och Ralf Andtbacka.

____________

Åbo poesidagar 13-15 april

____________

Merethe Lindstrøm får Nordiska rådets litteraturpris 2012.

Vi hade hoppats att det skulle bli en poet denna gång men Dager i stillhetens historie är en synnerligen värdig vinnare.

____________

Katja Kettu tilldelas 2012 års Runebergspris

för romanen Kätilö. Joni Pyysalos Ja muita novelleja och Ralf Andtbackas Magnetmemoarerna är runners-up.

____________

Magnetmemoarerna nominerad till Runebergspriset!

Ellips gratulerar författaren men förstås också poeterna Kurt Högnäs och Pauliina Haasjoki, samt Birgitta Boucht och övriga kandidater!

____________

Gösta Ågren och Saila Susiluoto

är Finlands kandidater till Nordiska rådets litteraturpris 2012. Vi gratulerar dem och förstås Ålands kandidat Leo Löthman, men också poeterna Katarina Frostenson (Sverige), Janina Katz (Danmark), Gerður Kristný (Island), Tungutaq Larsen (Grönland), Øyvind Rimbereid (Norge) och alla andra nordiska författare som nominerats.

____________

Ellips förlag gratulerar Tomas Tranströmer till Nobelpriset, äntligen en poet!
____________

Henrik Jansson

framträder på restaurang Skolan i Åbo onsdagen den 14 december kl. 18.00. Bokförsäljning, glöggservering, arrangör: Kulturbastun.

____________

Vasa LittFest 11-12 november 2011

____________

Kaamosveckoslutet: Drömmar i vaket tillstånd 11-12 november
____________

Jazz & Poesi 11 november 2011

Obs! Inställt!

Jazz & poesi ordnas fredagen 11.11.2011 kl. 19 i förnyade Doo-Bop Club i Vasa (se författarkalender!).

____________

Bokkalaset 10-12 november 2011

____________

Helsingfors bokmässa 27-30 oktober 2011

____________

Gros bokhandel 10 oktober 2011

Kom och träffa våra författare Gurli Lindén och Henrik Jansson, den 10.10 kl. 15-16 i Gros bokhandel i Vasa (Vasaeplanaden 14). Deras nya böcker finns till försäljning.

____________

Åbo bokmässa 30 september-2 oktober 2011

____________

Södermalms Poesifestival 28-29 september 2011

____________

 

[…]

3.10.2011

Söderströms och Schildts går samman. Hur påverkar detta poesin? För den finlandssvenska litteraturen innebär det i varje fall en ännu större alternativlöshet. Hur många av de författare som de bägge förlagen har i sina rullor kommer att få finnas kvar? Fusionering brukar också innebära rationalisering och beskärning.

[…]

13.9.2011

Ellips utvidgar redaktionen; ny medlem från och med i höst: Catharina Gripenberg

[…]

26.8.2011

Ja, hur mår den finlandssvenska poesin, egentligen? Vad gör de ”etablerade” förlagen för genren? ”Värnar om den?” Naturligtvis… Av höstens fem finlandssvenska diktsamlingar utkommer tre på Ellips.

[…]

26.8.2011

Känner du till FB-gruppen Henrik Jansson Appreciation Society?

[…]

3.7.2011

Vi på Ellips har legat i medial koma en längre tid men nu spritter vi till!!! Det blir tre nya böcker i höst. Ordsegel är titeln på Gurli Lindéns nya, språkligt sublima lyriksamling. Henrik Jansson överger romankonsten till förmån för prosadikten i Brev till min K, medan Ralf Andtbacka irrar bland minnen och manier i Magnetmemoarerna (essä/dikt). Läs mer om böckerna på vår uppdaterade hemsida.

[…]

27.4.2011

Inga-Britt Wiks minnesstipendium till Berndt Berglund och Ellips!

Vid Svenska Österbottens litteraturförenings årsmöte i Vasa den 26 april 2011 tilldelades författaren Berndt Berglund och Ellips förlag ett stipendium på 2 500 €. Stipendiet är det första ur Inga-Britt Wiks fond. Fonden grundades vid litteraturföreningens 60-årsjubileumsmottagning den 11 november 2010. Stipendiet ges i form av distribution av boken Vind och helium till föreningens medlemmar.

Så här lyder motiveringen:

Berndt Berglund debuterade 1996 och har hittills gett ut fem böcker – tre diktsamlingar och två romaner. Hans lyrik utmärks av ett förtätat bildspråk i modernistisk anda. Diktjaget framträder gärna som en sval iakttagare, men signalerar också en medvetenhet om tillvarons smärtpunkter. I prosan ges humoristen mer svängrum: det mänskliga dramat med alla dess förvecklingar skildras med både psykologisk blick och sinne för det dråpliga. Vid sidan av litteraturen har Berglund bland annat ägnat sig åt film.

Berglunds första tre böcker utkom på Författarnas Andelslag, där han också var styrelsemedlem. Hans senaste verk, diktsamlingen Vind och helium, var den första titeln som utgavs av Ellips förlag. Förlaget startades 2010 av författarna Metha Skog och Ralf Andtbacka. Förlagets målsättning är att uppmärksamma och stödja i första hand lyriken, men även andra litteraturformer som sällan är kommersiellt bärande men som ändå är av stor betydelse för den litterära utvecklingen och vitaliteten.

[…]

 20.10.2010

I går kom den första Ellips-boken från trycket (hurra!): Berndt Berglunds diktsamling Vind och helium. Boken utkommer i november, exakt datum meddelas senare.

[…]