Gurli Lindén


Fotograf: Alexandra Harald

Gurli Lindén debuterade som lyriker 1973 och har publicerat närmare trettio böcker, såväl poesi som prosa. Lindén var en av initiativtagarna till Författarnas Andelslag, och har också varit med och drivit Rosengårdens förlag och Minimal förlag. Hennes omfattande forskning i konstnären Hilma af Klints livsverk resulterade i tre volymer som utkom 1996–1999. Hon är numera bosatt i Nykarleby.

_______

Port (lyrik), Ellips 2022
Ordsegel (lyrik), Ellips 2011

På annat förlag:

Flyghöjd – en självbiografi (prosa), 2020
Solbäraren – mun av eld (lyrik), 2019
Den sjungande kratern (lyrik), 2017
Sandstorm & Den rosa öknen (lyrik, tillsammans med Eva-Stina Byggmästar), 2015
Djurkrets (lyrik), 2014
Röster från Mu (prosa), 2007
Norrut (lyrik), 2006
Varans dröm (prosa), 2003
Myrlod (lyrik), 2001
Enheten bortom mångfalden – Två perspektiv på Hilma af Klints verk, med Anna Maria Svensson, 1999
Sång ur örat (lyrik), 1998
I describe the way and meanwhile I am proceeding along it. A short introduction on method and intention in Hilma af Klint’s work from an esoteric perspective, 1998
Vägen till templet, Hilma af Klint, förberedelsetiden 1896-1906, 1996
Grodan (lyrik), 1993
Pyramid (lyrik), 1990
Framtid (prosa), 1989
Den splittrade båten (lyrik), 1986
Maras ö (prosa), 1984
I tigerns öga (lyrik), 1983
Avtryck av tankar, resor, utrop (prosa), 1981
Fosterjord (lyrik), 1979 (foto: Valdis Oskarsdottir)
Första damernas (prosa), 1979
Brännmärken (lyrik), 1977
Bli till (prosa), 1976
Vägar att gå (lyrik), 1974
Att resa sig (lyrik), 1973

_______

Sagt om Ordsegel

Man välkomnar det enigmatiska allvar som genomsyrar dikterna. På så sätt är diktsamlingen mångbottnad, den är trots sina 71 sidor en väldigt stor stor bok. (Matilda Södergran, Vasabladet)

En väl sammanhållen diktsamling där dikterna är korta formmässigt slipade smycken. Det är vackert, klart och glänsande […]. (Peter Björkman, Ny Tid)

Tematiken berör kroppen, jorden, men också vardagens evighetspotential. Upprepningar – som myror som vandrar sin eviga vandring, den förvåning man kan känna då man doftar på en citron – ger en fläkt av evigheten. (Jenny Wikström, Kulturen.fi)

_______

Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Gurli Lindén, författare och sökare (Yle.fi)
Wikipedia

[…]