Metha Skog


Foto: Thomas Bengs

Metha Skog är född 1954 i Vasa. Hon har studerat vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors, School of Fashion Design i Boston, och vid Svenska Konstskolan i Nykarleby med skulptur som huvudämne. Medgrundare av och tidigare redaktör och formgivare på Ellips förlag.

_______

Ombord på obebodda vatten (dikter), Ellips 2024
Avståndet från näbb till borterst hörbara läte (dikter), Ellips 2021
Gång (dikter), Ellips 2017
Från vilken höjd faller mörkret (dikter), Ellips 2015
Sov fortare (dikter), Ellips 2013

På annat förlag:

Till träden för bjudna (dikter), 2007
Se inte så barfota på oss (dikter), 2003
En kvart, en kvint, ett sekel (dikter), 2001
Ett slag av tolv (dikter), 1998
Har två mötts här och gått (dikter), 1996

Medverkan i antologierna Sitta på tak (2000) samt Och skogen blir en orgel (red. Bror Rönnholm) 2003

_______

Sagt om författarskapet

Under sitt författarskap har Metha Skog utvecklat sitt uttryck mot en allt större allusionstäthet, ett all mer raffinerat sätt att väva in det konkreta och det abstrakta. Dikterna har ett omutligt intellektuellt plan, men det poetiskt och tankemässigt disciplinerade hindrar den inte från att innefatta lekfullhet och humor. Disciplinen och lekfullheten sätter också spår i den grafiska utformningen av dikterna som alltid är utförd med största omsorg. (ur presentation på Lysmasken)

Sagt om Avståndet från näbb till borterst hörbara läte

Det finns […] i dikterna denna uppmärksamhet inför både det explicita och det implicita i tillvaron, själva den andning som man kan uppfatta från existensen, bara man lyssnar tillräckligt ihärdigt. […] Det är fjäderlätt skrivet, men substans finns i den lättheten som skrivs fram. Skog belyser sin språkmedvetenhet, eller liksom avslöjar den, med sådana förslagna inskott. Hon skriver om klimathotet och om det lönlösa motståndet. Lästa separata spretar dikterna åt olika håll, och innehåller så ovanliga inslag som ekvationer och ett visst svävande i ovisshet, och hon tillåter sig att vila i den oro som uppstår i dikter som bejakar det instabila, och som nöjer sig med den häpnad som uppstår innan förståelsen kickar in.” (Bernur)

Sagt om Från vilken höjd faller mörkret 

Resan är förankrad i en omgivning som ger sig till känna i glimtar: lingon på en tuva, lera på stövlar, sängkläder, damm. Metha Skog är en poet som vet värdet och effekten i det visuella. (Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser)

Sagt om Gång

Varje sida är oerhört rik på betydelse. Skogs stil har tidigare beskrivits som detaljrik, disciplinerad men lekfull, allusionstät och med en kompakt syntax. Hon avviker inte från detta i Gång. Detta kompakta och täta kan fungera frånstötande och överväldigande till en början, men om läsaren ger sig tid att nysta upp gåtorna så belönas man. (Jenny Wiik, Lysmasken)

Sagt om Sov fortare

Dikterna i Sov fortare utgår ofta från iakttagelser av vardagliga situationer och miljöbilder. Religionens förhållande till andra, mindre högtflygande aspekter av livet är ett annat tema. De får liv av poetens genomträngande och analytiska blick, och av språkfantasins överraskningar. Skogs syntax är ofta kompakt samtidigt som allitterationer och andra ljudliga effekter driver läsningen framåt. I spänningen mellan att läsa vidare och stanna kvar och reda ut uppstår dikt som förmedlar det poeten ser till läsaren. Dessutom bär bilderna på en vrång, marionettartad humor. (Michel Ekman, Nya Argus)

_______

Knäpparen (Lysmasken)

[…]