Agneta Enckell


 

Född 1957, bor i Helsingfors. Har sedan debuten 1983 med Förvandlingar mot morgonen gett ut ytterligare sex diktsamlingar, senast Inte ett ord (jag är naken) (2014). I brevboken Poesi med andra ord (2003) diskuterade hon kring poesi och poetiker tillsammans med Peter Mickwitz och Henrika Ringbom. Hösten 2014 utgavs på Ellips förlag ett urval översättningar av Helena Sinervos dikter. Tidigare, främst under 1990-talet, har hon tillsammans med sin man kompositören Patrick Kosk gjort text/ljudkompositioner som framförts på scen och i radio. Agneta Enckell innehar titeln konstnärsprofessor 2012–2016.

_______

Helena Sinervo: Snubblar till upprätt läge, Ellips 2014 (efterord och tolkning från finskan)
Poesin. En debattbok – med Ralf Andtbacka, Tatjana Brandt, Peter Mickwitz, Henrika Ringbom & Matilda Södergran, Ellips 2014

På annat förlag:

Inte ett ord (jag är naken) (dikter), 2014
anteckningar (intill ett nordligt innanhav), 2010
innanför/utanför ((1+) 3 x 13 + (1+) 13) (eller 4 olika sätt att närma sig ett landskap -) (dikter), 2005
Poesi med andra ord. En brevväxling om lyrik – med Peter Mickwitz och Henrika Ringbom, 2003
sitt ansiktes avtryck, eller stenens begär (i stenens åder dom bär, stenens tidlösa begär) (dikter), 1998
åter (dikter), 1995
Falla (Eurydike) (dikter), 1991
rum; berättelser (dikter), 1987
Förvandlingar mot morgonen (dikter), 1983

_______

Schildts & Söderströms
Wikipedia
Nationalencyklopedin

[…]