Elsa Boström


 

ElsaBoström2Fotograf: NIna Ahtola/Västra Nyland

Född 1930, debuterade 1981 med diktsamlingen Sorkarnas himmel, som följdes av flera verk i samma genre. Men sedan blev det romaner. ”Efter att jag skrivit fem diktsamlingar kom jag inte längre på den vägen utan övergick till prosan. Det här var inte något medvetet val. Ibland är det diktens tid, ibland prosans.” På svartvita trösklar markerar att diktens tid åter är här. Boströms långa kulturjournalistiska gärning omfattar bland annat posten som kulturchef på Hufvudstadsbladet (1984-1991). Hon delar sin tid mellan Helsingfors och Hangö.

_______

På svartvita trösklar (lyrik), Ellips 2013

_______

På annat förlag:

Den isabellafärgade skuggan (roman), 2000
Stella och Florence (roman), 1998
Gröna spår, mörka rum (roman), 1995
Foxtrot i svart (lyrik), 1992
Nattmusik (lyrik), 1989
Loggbok för June (lyrik), 1984
Bländningen (lyrik), 1982
Sorkarnas himmel (lyrik), 1981

Sagt om På svartvita trösklar

Efter att ha läst På svartvita trösklar kan man känna sig splittrad och omkullkastad. Men så är det inte heller en välavvägd A4-tillvaro Boström gestaltat, utan ett liv och ett öde som gjort individen till kastboll mellan himmel och helvete. Dikterna andas en närvaro och har en intensitet i uttrycket, som får På svartvita trösklar att framstå som en ung och rivig text. (Arne Toftegaard Pedersen, Lysmasken)

Elsa Boströms nya diktsamling På svartvita trösklar är en omtumlande läsupplevelse. Det är oerhört långt från den avklarnade poesi äldre poeter brukar skriva. Här finns inga av de vanliga dikterna i dödens närhet – där poeten lägger sig vinn om att försöka försonas med livet. Här saknas helt den lugna andhämtningen och författarpositionen med överblick på livet och döden. I dessa berättande dikter är det kärlek och intensitet det handlar om och ivriga andetag. (Peter Björkman, Ny Tid)

På svartvita trösklar är en fysiskt kraftfull diktcykel i tre steg om ett livsöde i sensualitetens och förlustens tecken. Likt en blek Eurydike, berövad sin svarte Orfeus, nedstiger jaget i sorgens psykos där Herr Ångest råder. I mötet med mentalsjukhusets vinddrivna existenser räddas hon till livet. (Svenska litteratursällskapet, prismotivering 5.2.2014)

_______

Möt finlandssvenska författare
Wikipedia

[…]