Emma Ahlgren


                                               Fotograf: Jutta Fonselius

Född 1986, bosatt i Jakobstad med man, tre barn och en stor svart hund. Har studerat vid Nordiska Konstskolan i Karleby och utbildar sig just nu till bildkonstnär vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Tilldelades första pris i Arvid Mörne-tävlingen 2012 för sina dikter.

_______

Isotopia (diktsamling), Ellips 2018

_______

Sagt om Isotopia

I Emma Ahlgren har den finlandssvenska poesin fått en ny och spännande röst med ett särpräglat grepp om det språkliga uttrycket. Här finns en skevhet som skickligt skapas med oväntade förskjutningar genom att kombinera ord och uttryck på överraskande sätt. Här finns en lyhördhet för hur man med små medel kan åstadkomma molande mörker och återhållen ångest. Här finns en direkthet som drabbar läsaren med långverkande kraft. (Marit Lindqvist, Svenska Yle)

Mörk och berörande debutsamling (Anna Möller-Sibelius, Vasabladet)

Drabbande debutsamling. (Jessica Poikkijoki, Österbottens Tidning)

 

_______

Intervju (Poetens lördagssoffa #8)

[…]