Martin Glaz Serup: Läsplatser (2019)


Grafisk form: Emma Strömberg

Läsplatser är en samling kortessäer som förenar reseberättelse, poetik och självporträtt i utforskandet av läsandets relation till plats och minne. Texten existerar aldrig i isolering. Den hör ihop med platsen där man läste den och den man var när man gjorde det. Läsningen sätter sig i kroppen och förbinder den i minnet med platsen. Originaltitel: Læsesteder (2018). Översättning från danskan: Stewe Claeson.

Essä | ISBN 978-952-7081-16-7 | häftad | 133 s. | cirkapris 22,90 € | utkommer 25.10.2019

Författarpresentation

[…]