Om Ellips


ELLIPS FÖRLAG ger ut litteratur på svenska i Finland

Våra huvudsakliga intresseområden är poesi, kortprosa, genretänjande former och essäistiska texter.

Redaktion (2019-): Ralf Andtbacka, Catharina Gripenberg och Ulrika Nielsen.

Fotograf: Lars Nielsen | Klicka på bilden!

Förlaget startades i Vasa våren 2010 av författarna Metha Skog och Ralf Andtbacka. Redaktionen kompletterades hösten 2011 med författaren Catharina Gripenberg och våren 2019 med författaren Ulrika Nielsen. Verksamheten drivs sedan december 2011 av Föreningen E r.f.  Ellips förlag förblir föreningens marknadsföringsnamn.

Kontaktuppgifter  

För tillfället tar vi inte emot manus från Sverige.

Våra böcker distribueras av Boklund (www.boklund.fi).

Beställningar: info@boklund.fi

[…]

Redaktionen för Ellips förlag tilldelades ett av 2013 års Finlandspris med följande motivering:

Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste.

Fotograf: Cata Portin
 • Matilda Södergran prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2022 för romanen Nell, 2021.
 • Johanna Boholm prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2021 för diktsamlingen Inna och romanen Papp, 2020.
 • Mikaela Nymans diktsamling När vändkrets läggs mot vändkrets (2019) nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2020.
 • Thomas Brunell prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2018 för diktboken Li Berlin, 2017.
 • My Lindelöf prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2018 för lyriksamlingen Färdas (in och ut ur bilden), 2017.
 • Kennet Klemets nominerades till priset som 2015 års västsvenska författare för dikturvalet Medan jag skrivs, 2015.
 • Henrik Jansson prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2016 för prosadiktverket Där jag står i det strömmande, 2015.
 • Ulrika Nielsen tilldelades Yles litteraturpris för essädiktverket Undergången, 2015.
 • Susanne Ringell prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2015 för den prosalyriska boken Tärnornas station, 2014.
 • Susanne Ringells Tärnornas station (2014) nominerades till Runebergspriset 2015.
 • Elsa Boström prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2014 för lyriksamlingen På svartvita trösklar, 2013.
 • Johanna Boholms kortprosaverk Bygdebok (2013) nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2014.
 • My Lindelöfs diktsamling Skogen i mitt hus nominerades till Rundradions lyrikpris Den dansande björnen
 • Henrik Jansson prisbelönades av Svenska litteratursällskapet 5.2.2012 för prosadiktsamlingen Brev till min K, 2011.
 • Ralf Andtbackas essädiktverk Magnetmemoarerna (2011) nominerades till Runebergspriset 2012.
 • Berndt Berglund och Ellips förlag tilldelades Inga-Britt Wiks minnesstipendium (Svenska Österbottens litteraturförening) 2011.

[…]

UTGIVNING PÅ ELLIPS FÖRLAG 2010–2023:

Berndt Berglund: Vind och helium (2010)
Ulrika Nielsen: Lite borta från platsen där jag talar (2010)
Gurli Lindén: Ordsegel (2011)
Henrik Jansson: Brev till min K (2011)
Ralf Andtbacka: Magnetmemoarerna (2011)
My Lindelöf: Skogen i mitt hus (2012)
Peter Mickwitz: Passport Somaliland (2012)
Eva-Stina Byggmästar: Min amatörbotaniska självbiografi (2012) [lilla e nr 1]
Nalle Valtiala: Humboldts papegoja (2012)
Metha Skog: Sov fortare (2013)
Johanna Boholm: Bygdebok (2013)
Blaise Cendrars: Reseanteckningar (2013)
Elsa Boström: På svartvita trösklar (2013)
Matilda Södergran, Henrika Ringbom, Peter Mickwitz, Agneta Enckell, Tatjana Brandt, Ralf Andtbacka: Poesin. En debattbok (2014)
Susanne Ringell: Tärnornas station – en drömbok (2014)
Helena Sinervo: Snubblar till upprätt läge (2014)
Metha Skog: Från vilken höjd faller mörkret (2015)
Henrik Jansson: Där jag står i det strömmande (2015)
Ulrika Nielsen: Undergången (2015)
Kennet Klemets: Medan jag skrivs (2015)
My Lindelöf: Färdas (in och ut ur bilden) (2017)
Thomas Brunell: Li Berlin (2017)
Metha Skog: Gång (2017)
Poeter om poeter – 12 essäer, red. Ralf Andtbacka, Catharina Gripenberg, Metha
Skog (2017)
Emma Ahlgren: Isotopia (2018)
Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång (2018)
Peter Mickwitz: Leksikon. Sett att läsa (2018)
Mikaela Nyman: När vändkrets läggs mot vändkrets (2019)
Pia Ahlbäck: Kabel (2019)
Marin Glaz Serup: Läsplatser (2019)
Johanna Boholm: Papp (2020)
Johanna Boholm: Inna (2020)
Nils Erik Forsgård: Dödsmasker (2020)
Här/Nu. 10 + 1 essäer om samtiden, red. Ralf Andtbacka, Ulrika Nielsen (2020)
Metha Skog: Avståndet från näbb till borterst hörbara läte (2021)
Sven-Erik Klinkmann: Dylans lögndetektor – en essä om tiden (2021)
Matilda Södergran: Nell (2021)
My Lindelöf: Land (fragment) (2021)
Gurli Lindén: Port (2022)
Heidi von Wright: Solkatt på vit vägg [lilla e nr 2] (2022)
Håkan Lindgren: Ett ljud [lilla e nr 3] (2022)
Christoffer Steffansson: Loop (2022)
Peter Mickwitz: Skuggorna alla skuggor. En essä, essäer (2022)
Mikaela Nyman: Helen Heaths elektriska vänner [lilla e 4] (2022)
Lan Xu: Jag är (2022) [lilla e 5]
Rickard Eklund: tundra (2023)
Robin Valtiala: Glada och hemska lekar – tre avantgardepoeter från Tenerife [lilla e 6] (2023)
Lina Hagelbäck: Obekanta årstider [lilla e 7] (2023)
Mikaela Nyman: För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled (2023)
Ulrika Nielsen: Vad är litteratur och vad ska man ha den till? [lilla e 8] (2023)
Fredrik Hertzberg: ”Farväl kvalitet. Farväl konst.” Om gamla och nya hot mot kvalitet i litteraturen [lilla e 9] (2023)

[…]

Samutgivning med Midsommar förlag:

Uladzimir Njakljajeu: Brev till Volha och friheten (2013)