Om Föreningen E

 

Föreningsmöte

Ellips förlag används som marknadsföringsnamn av Föreningen E r.f., vars målsättning är att främja utgivningen av litterära verk av hög kvalitet.

Föreningens styrelse (2023) har följande sammansättning: Ralf Andtbacka (ordförande), Ulrika Nielsen (vice ordförande), Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka (sekreterare), Kim-Erik Berts (kassör), Rickard Eklund och Catharina Gripenberg.

[…]

Fotograf: Thomas Bengs

Föreningens sommarträff i juli 2023. Från vänster Kim Berts, Metha Skog, Ralf Andtbacka, Rickard Eklund, Ulrika Nielsen, Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka, Catharina Gripenberg.

[…]