Pia Ahlbäck: Kabel (2019)


Grafisk form: Emma Strömberg

Dikterna i Pia Ahlbäcks samling Kabel rör sig, i förtätade bildsekvenser, från upplevelser av vanmakt och utsatthet i socialt klaustrofobiska sammanhang till djupdykningar i tiden, minnet och språket, en resa och risktagning som också handlar om nödvändigt motstånd.

Jag vill vara privat
i allt,
som ett skadat djur som söker sig tillbaka
till sin håla.
Grävling
i en underjordisk armé,
med målet tystnad.

Så att vi skall kunna skilja barns gråt
från hundars skall.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-15-0 | häftad | 64 s. | cirkapris 19 € | utkommer 6.9.2019

Författarpresentation

[…]