Helena Sinervo: Snubblar till upprätt läge (2014)


 

l_sinervo.parmPärmdesign: Metha Skog

Helena Sinervo, en av Finlands viktigaste samtida lyriker, presenteras på svenska i ett omfattande urval som löper från genombrottsboken Sininen Anglia (1996) till den nyutkomna samlingen Avaruusruusuja (2014). Översättaren Agneta Enckell skriver i sitt efterord: ”Varje bok bär på sitt tonfall, andas i sin egen rytm, talar med sin egen röst, men ändå flätas stämmorna samman i en klar och starkt ljudande kör.”

Översättning: Agneta Enckell

SCHIBBOLET

Jag har sökt ett lösenord
som skulle öppna filerna
och rädda liv
som Gileads sje,
men jag hittar bara stenar som
skriker invid strömmen,
snö på stenarna,
ett nyckelbarn i snön,
och det barnet är tungolöst,
bara tänder och käkben
suger på tummen
och vet det ordet.

Lyrik | ISBN 978-952-7081-02-0 | häftad | 148 s. | cirkapris 20 €  15 € | 29.11.2014

_______

Sagt om Snubblar till upprätt läge

Gång på gång visar Sinervo att världen är alldeles underlig och underbar bara man vickar lite på den, trots att man kanske vrickar foten medan man gör det. Vi stapplar och sluddrar och gör bort oss tills det blir något ’underbart, väldigt, förunderligt’ av alla våra felsteg: ”Du faller i en annan pöl, i ett annat vågspel på gränsen mellan land och vatten, i den begärens zon där vadarens näbb pickat hål”. Att läsa dikt är att sluta vara rädd för att halka och hamna fel. (Maili Öst, Lysmasken)

En nästan storartad bok, en insats som borde kunna väcka ett slumrande intresse för vad som händer i vårt grannland. (Bernur)

I Helena Sinervos fall är det också lämpligt att tala om just en väv av röster, av klanger, av ekon från tidigare litteratur och tänkande. Det mästerliga i Sinervos allusionshantverk består i att poeten inte gör stilgreppet krävande och inte bygger upp förståelsen av poesin på det utan låter spegelglimtarna fördjupa och nyansera läsningen. […] Sammantaget blir det en poesi som är enkel för dem som vill läsa enkel dikt och komplex för dem som söker komplexitet. Som ingång till Helena Sinervos verk är urvalet i Snubblar till upprätt läge utmärkt och jag hoppas att en stor svenskspråkig publik tar del av Sinervos diktning. (Peter Nyberg, Ny Tid)

 

_______

 

Created with Nokia Smart Cam

 Janina Orlov, Helena Sinervo, Agneta Enckell, bokmässan i Helsingfors 2014, mobilfoto: Ralf Andtbacka

_______

Förattarpresentation

[…]