Metha Skog: Sov fortare (2013)


 

Sovpärm.lågPärmdesign: Metha Skog

Metha Skogs sjätte diktsamling börjar vid kakelplattor och sprickor i glasyren, krakelyriska linjer, som leder vidare. Tidslinjer och diktrader löper in i skikt av tid, plats, historia, och sätter grammatik, byråkrati, natur och samtid i rörelse, i ett starkt och nyskapande språk:

Dog för borta ung och ont i sista stranden

Ordens rök ur gamla brev svider ögonläs

sitta ensam under en Ek och ropa Dofta Högre!

lyrik | ISBN 978-952-67553-6-6 | häftad | cirkapris 17 € 15 € | 4.5.2013

_______

Sagt om Sov fortare

Dikterna i Sov fortare utgår ofta från iakttagelser av vardagliga situationer och miljöbilder. Religionens förhållande till andra, mindre högtflygande aspekter av livet är ett annat tema. De får liv av poetens genomträngande och analytiska blick, och av språkfantasins överraskningar. Skogs syntax är ofta kompakt samtidigt som allitterationer och andra ljudliga effekter driver läsningen framåt. I spänningen mellan att läsa vidare och stanna kvar och reda ut uppstår dikt som förmedlar det poeten ser till läsaren. Dessutom bär bilderna på en vrång, marionettartad humor. (Michel Ekman, Nya Argus)

Skogs dikter genomsyras av sinne för den konkreta detaljen, för lekens omedelbart avbildande funktion. Från de konkreta tingen förflyttas man automatiskt till de förnimmande sinnena, de som känner och ser. (Barbro Enckell-Grimm, Lysmasken)

I sin sjätte bok tecknar Metha Skog ett ljust landskap som står inför en mörk framtid – en erforderlig reflektion. Hon skriver vackert och vasst […]. (K.A. Andreas Holmström, Ny Tid)

Metha Skogs dikter är en svidande kritik av en globaliserad värld där naturresurser fördelas ojämlikt, av ett samhällsklimat som bara ser till dem som hörs och syns mest, och av en tid där storebror och andra okända krafter följer varje steg du tar, varje klick du gör. (Marit Lindqvist, Kulturtimmen)

_______

Författarpresentation

[…]