2019–23


Mikaela Nyman, När vändkrets läggs mot vändkrets (2019)

Pia Ahlbäck: Kabel (2019)

Martin Glaz Serup: Läsplatser (2019)

Johanna Boholm: Papp (2020)

Johanna Boholm: Inna (2020)

Nils Erik Forsgård: Dödsmasker (2020)

Andtbacka, Nielsen, red.: Här/Nu. 10 + 1 essäer om samtiden (2020)

Metha Skog: Avståndet från näbb till borterst hörbara läte (2021)

Sven-Erik Klinkmann: Dylans lögndetektor – en essä om tiden (2021)

Matilda Södergran: Nell (2021)

My Lindelöf: Land (fragment) (2021)

Gurli Lindén: Port (2022)

Heidi von Wright: Solkatt på vit vägg (2022)

Håkan Lindgren: Ett ljud (2022)

Christoffer Steffansson: Loop (2022)

Peter Mickwitz: Skuggorna, alla skuggor (2022)

Mikaela Nyman: Helen Heaths elektriska drömmar (2022)

Lan Xu: Jag är (2022)

Rickard Eklund: tundra (2023)

Robin Valtiala: Glada och hemska lekar – tre avantgardepoeter från Tenerife (2023)