Emma Ahlgren: Isotopia (2018)


Grafisk form: Emma Strömberg

I en språklig reaktor av nukleära relationer och reaktioner bryter Emma Ahlgrens diktsamling  Isotopia fram. Ur raderna slår gnistor av verbal intensitet och integritet, i en klyvning av familjestrukturens beståndsdelar, i en textvärld som undersöker vad det vill säga att tillhöra, knyta an och ta avsked.

Av svettiga ådror löses jag upp pumpar hälften
av mig själv runt i kroppen med min stympade
hjärtmuskel. Kontaminerar
de smutsiga
proteinkoderna,
pusselbitarna
passar

TAC-CCG-AAT-CGA-TCC-AAG

Vilka är mina koder vilka är dina?

Lyrik | ISBN 978-952-7081-11-2 | häftad | 53 s. | cirkapris 19,80 € | utkommer 27.4.2018

Författarpresentation

[…]