Gurli Lindén: Port (2022)

Port är en lyriksamling om livsperspektiv, förlust och överlevnad. I förtätade dikter som växlar mellan konkretion och abstraktion skildras upplösningen av en nära relation, vilket samtidigt blir en klarsynt reflektion kring tillvarons villkor. ”Plocka ihop / det du förlorat / mät tomrummet / slå ut de imaginära väggarna: / utanför ditt fönster / faller en enda vit fjäder / genom lufthavet / följ den.”

Lyrik | ISBN 978-952-7081-25-9 | danskt band | 80 s. |23,10 € | 6.4.2022

Författarpresentation