Heidi von Wright: Solkatt på vit vägg (2022) [lilla e nr 2]

Grafisk form: Fredrik Bäck

Solkatt på vit vägg är en fragmentessä, en poetik, en samling diktfragment, eller kanske en mängd pusselbitar i ett oändligt pussel.

Problem börjar inifrån: I texter. I kroppar. I hus. // Orden är formler i skymningen. Tankar i gryningen omformar orden. // En rörelse uppåt. Stigande. Solen och jag. Det började och det var. Det är och det fortsätter. Solkatt på vit vägg. En fläck i taket. Mer än så vet jag inte. Det var sommar. En övergiven äppelträdgård. Det är mycket jag inte vet. Jag arbetade på ett museum inhyst i en gammal skola. Övergivna lexikon, djurplanscher, kartor och en brevkurs i teckning.

Kortprosa | ISBN 978-952-7081-26-6| ISSN 2814–5062 | stiftat häfte | 28 s. | 9,90 € | 25.5.2022

Författarpresentation

Skriftserien lilla e

nr 1 Eva-Stina Byggmästar – Min amatörbotaniska självbiografi (2012), slutsåld
nr 2 Heidi von Wright – Solkatt på vit vägg (2022)
nr 3 Håkan Lindgren – Ett ljud (2022)