Sven-Erik Klinkmann: Dylans lögndetektor – en essä om tiden (2021)

Grafisk form: Fredrik Bäck

Tiden hos Dylan är […] en bundsförvant och en skipare av rättvisa, någonting man därför måste förhålla sig till med största allvar. Tiden hos Dylan blir i min läsning helt enkelt en lögndetektor. Den avslöjar allt om oss, våra svagheter etiskt sett, men också det hoppfulla, det möjliga, hela vår möjlighetshorisont.

I Dylans lögndetektor: en essä om tiden skriver Sven-Erik Klinkmann om det mångfacetterade tidsbegreppet hos Bob Dylan, med betoning på hans senare produktion, från och med skivan Time Out of Mind (1997). Boken utkommer på Dylans 80-årsdag den 24 maj 2021.

Essä | ISBN 978-952-7081-22-8| danskt band, trådbunden inlaga | 320s. | 26,80 € | 24.5.2021